Ungdomsuddannelser i den almene boligsektor 2009-2019

I 2019 er knap 53 % af de almene beboere mellem 18-25 år i gang med en uddannelse. Andelen med igangværende uddannelse er steget siden 2009 og ligger i 2019 på niveau med resten af befolkningen.

Landsbyggefondens temastatistik viser, at knap 53 % af de 18-25-årige beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar 2019 er i gang med en uddannelse. Andelen er steget fra knap 46 % i 2009 og ligger i 2019 på niveau med resten af befolkningen.

Andelen er højst blandt de kvinderne og her topper de kvindelige ikke-vestlige efterkommere. De videregående uddannelser udgør i 2019 knap 60 % af de unges igangværende uddannelser og andelen er steget i perioden, medens andelen i gang med en erhvervsrettet uddannelse er faldet og ligger på 20 %.

Tamastatistikken baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Landsbyggefondens stamdatabase indhentet i perioden 2009-2019.