Ledige boliger i den almene boligsektor 2019-2020

Der var i alt 1.808 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2020 viser en temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 63 ledige boliger i forhold til januar 2019. I januar 2020 udgør antallet af ledige boliger 0,31 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2019 til januar 2020.

Antallet af ledige boliger er størst i maj 2019 og lavest i oktober 2019. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2020 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden. 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2020 har knap halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik ledigeboliger.lbf.dk. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.