Ledige boliger i den almene boligsektor 2019-2020

Ledige boliger i den almene boligsektor 2019-2020

Der var i alt 1.808 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2020 viser en temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 63 ledige boliger i forhold til januar 2019. I januar 2020 udgør antallet af ledige boliger 0,31 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2019 til januar 2020.

Antallet af ledige boliger er størst i maj 2019 og lavest i oktober 2019. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2020 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden. 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2020 har knap halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik ledigeboliger.lbf.dk. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2019 til januar 2020.

Antallet af ledige boliger er størst i maj 2019 og lavest i oktober 2019. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2020 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden. 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2020 har knap halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik ledigeboliger.lbf.dk. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.