Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2014-2018

I 2018 udgør de almene boligafdelingers renholdelsesudgifter godt 3,6 mia. kr. De almene boligafdelingers gennemsnitlige renholdelsesudgifter er 84 kr. pr. m2 i 2018. Det er 6 % mere end i 2014.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2014-18.

Statistikken giver et overblik over udviklingen i renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger, samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv.

Temastatistikken er en opfølgning på fondens analyse af renholdelsesudgifter 2008-2014, som blev udgivet i 2016.

Renholdelsesudgifterne er steget med ca. 6 % fra 2014-2018, hvilket stort set svarer til pris- og lønudviklingen i perioden. Der er stor forskel på de højeste og laveste gennemsnitlige udgifter til renholdelse blandt boligafdelingerne. Langt de fleste boligafdelinger har renholdelsesudgifter mellem 40 og 120 kr. pr. m2. Renholdelsesudgifterne er 55 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark. Udgifterne er højere i afdelinger med ældreboliger end i afdelinger med andre boligtyper.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.