Boligforbruget i den almene boligsektor 2010-2019

Boligforbruget i den almene boligsektor 2010-2019

I 2019 er det gennemsnitlige boligforbrug 42,9 m2 for en beboer i den almene boligsektor. Det er 11,6 m2 mindre boligareal pr. beboer end resten af befolkningen har til rådighed viser en temastatistik fra Landsbyggefonden. I perioden 2010-2019 er boligforbruget gennemsnitligt steget med 0,2 m2 pr. beboer i den almene boligsektor, medens det er er steget med 1 m2 i resten af befolkningen.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Danmarks Statistiks centrale registre koblet med oplysninger fra Landsbyggefondens Stamdata og Huslejeregister pr. 1. januar 2010-2019. Boligforbruget svarer til det antal kvadratmeter boligareal som hver beboer i gennemsnit har til rådighed.

Temastatistikken viser bl.a., at boligforbruget påvirkes af husstandsstørrelse, og at der er betydelige forskelle i boligforbruget afhængig af beboernes alder. Herudover er der store regionale forskelle i boligforbruget. Beboerne i Hovedstadsområdet bor tættest, medens beboerne på de mindre øer og i en række jyske kommuner har størst boligareal til rådighed.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Danmarks Statistiks centrale registre koblet med oplysninger fra Landsbyggefondens Stamdata og Huslejeregister pr. 1. januar 2010-2019. Boligforbruget svarer til det antal kvadratmeter boligareal som hver beboer i gennemsnit har til rådighed.

Temastatistikken viser bl.a., at boligforbruget påvirkes af husstandsstørrelse, og at der er betydelige forskelle i boligforbruget afhængig af beboernes alder. Herudover er der store regionale forskelle i boligforbruget. Beboerne i Hovedstadsområdet bor tættest, medens beboerne på de mindre øer og i en række jyske kommuner har størst boligareal til rådighed.

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.