Diverse udgifter i de almene boligafdelinger 2014-2018

De almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter på konto 119 "Diverse udgifter" er i 2018 8,1 kr. pr. m2. De gennemsnitlige udgifter er faldet gennem de seneste 5 år viser temastatistik fra Landsbyggefonden.

De almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter på konto 119 ”Diverse udgifter” er faldet gennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens temastatistik.

De gennemsnitlige diverse udgifter er i 2018 8,1 kr. pr. m2. Diverse udgifterne er højst i Region Hovedstaden og lavest i Region Syddanmark. Diverse udgifterne er højst i boliger under 61 m2, i ungdomsboliger og etagebyggeri.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. Landsbyggefondens regnskabsdatabase og stamdata og viser udviklingen i diverse udgifter fra 2014-2018