Beboerklager i den almene boligsektor 2018-2019

I 2019 er der afgjort 1.270 beboerklager i den almene boligsektor. Det svarer til 2 beboerklager pr. 1.000 boliger. Antallet af beboerklager er steget med 42 klager fra 2018 til 2019.

I 2019 blev der indgivet 1.270 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2019 har boligorganisationerne fået medhold i 69 % af klagesagerne og beboerne i 19 % af klagesagerne. Antallet af klager er relativt højst i Region Hovedstaden.

Det samlede antal beboerklagenævnssager er steget med 42 fra 2018 til 2019. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne.

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.