Fraflytninger i den almene boligsektor 2019

I 2019 er der 75.590 eksterne fraflytninger i den almene boligsektor. I gennemsnit er der 6.299 fraflytninger om måneden i 2019 med den højeste fraflytningsaktivitet i juli måned.

Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger, som også udgør 86 pct. af boligerne i den almene boligsektor. Fraflytningsprocenten er til gengæld markant højere i ungdomsboliger, 39,9 pct., sammenlignet med familieboliger, 10,4 pct. I godt 30 % af de fraflyttede boliger har beboernes lejekontrakt varet 2-5 år.

Generelt er fraflytningsprocenterne højest i Region Nordjylland og lavest i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne er højere i boliger med 1 værelse, boliger under 61 m2 og i de nyere almene boliger fra 2000 og frem.

Temastatistikken baserer sig på de almene boligorganisationers registreringer af fraflytninger i Huslejeregistret. Boligafdelingernes fraflytningsprocenter indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne.

Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.

Temastatistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.