De almene beboeres anciennitet 2020

Beboerne i almene familieboliger bor i gennemsnit mere end 10 år i deres bolig, og hver 10. bolig har haft de samme beboere i mere end 25 år.

Statistikken fokuserer på familieboliger. Der er regionale forskelle på den gennemsnitlige anciennitet i familieboligerne. Beboerne bliver i gennemsnit længere i boligerne i Region Hovedstaden end i resten af landet. Boligstørrelsen ser også ud til at have betydning for, hvor længe beboerne bor i deres boliger. Den gennemsnitlige anciennitet øges således med 2 år pr. ekstra værelse i boligen.

I ældre- og ungdomsboliger er den gennemsnitlige anciennitet hhv. ca. 5 år og 2 år. Dette skal ses i lyset af de særlige regler, som gælder for disse boligtyper.

Beboernes anciennitet har ikke ændret sig væsentligt i forhold til 2016, hvor Landsbyggefonden lavede en tilsvarende opgørelse.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og opgør hvor længe beboerne i den almene boligsektor har boet i deres boliger pr. 1. januar 2020.