Ledige boliger i den almene boligsektor 2020-2021

Der var i alt 2.446 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2021 viser en temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 638 ledige boliger i forhold til januar 2020. I januar 2021 udgør antallet af ledige boliger 0,42 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Ledige boliger indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Temastatistikken giver et samlet overblik over det seneste års udvikling i antallet af ledige boliger.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2020 til januar 2021.

Antallet af ledige boliger er størst i januar 2021 og lavest i januar 2020. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2021 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden. 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2021 har halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.