Beboerklager i den almene boligsektor 2019 og 2020

I 2020 blev der indgivet 1.073 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. Det samlede antal beboerklagenævnssager er faldet med 197 fra 2019 til 2020.

I 2020 har boligorganisationerne fået medhold i 69 % af klagesagerne og beboerne i 17 % af klagesagerne. Antallet af klager er relativt højst i Region Hovedstaden.

Det samlede antal beboerklagenævnssager er faldet med 197 fra 2019 til 2020. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne.

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.