Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2014-2020

De almene boligafdelingers forsikringsudgifter udgør i gennemsnit 14,5 kr. pr. m2 i 2020. Det er 2,7 % lavere i forhold til 2014.

I 2020 var de gennemsnitlige forsikringsudgifter i de almene boligafdelinger 14,5 kr. pr. kvadratmeter viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2014-20. Statistikken giver et overblik over udviklingen i forsikringsudgifterne i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varier mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv.

Forsikringsudgifterne er faldet med ca. 2,7 % fra 2014 - 2020 i løbende priser. I 2020 er forsikringsudgifter pr. kvadratmeter over 22 % højere i ældre boligafdelinger ibrugtaget før 1968 end i nyere boligafdelinger ibrugtaget efter 2000. Forsikringsudgifterne er knap 85 % højere i Region Hovedstaden end i Region Nordjylland. Blandt de 10 største almene kommuner er den gennemsnitlige forsikringsudgift højst i København og lavest i Ålborg og Vejle kommuner. De almene boligafdelinger i postnummer 1750 København V har de højeste gennemsnitlige forsikringsudgifter i landet på 31,6 kr. m2.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.