Fraflytninger i den almene boligsektor 2021

I 2021 er der 81.718 eksterne fraflytninger i den almene boligsektor. I gennemsnit er der 6.810 fraflytninger om måneden i 2021 med den højeste fraflytningsaktivitet i juli måned.

Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger, som også udgør 86 pct. af boligerne i den almene boligsektor. Fraflytningsprocenten er til gengæld markant højere i ungdomsboliger, 40,2 pct., sammenlignet med familieboliger, 11,1 pct. I knap 30 % af de fraflyttede boliger har beboernes lejekontrakt varet 2-5 år.

Generelt er fraflytningsprocenterne højest i Region Nordjylland og lavest i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne er højere i boliger med 1 værelse, boliger under 61 m2 og i de nyere almene boliger fra 2000 og frem.

I Region Nordjylland blev omkring hver 7. familiebolig fraflyttet i løbet af 2021, mens hver 12. familiebolig i Region Hovedstaden blev fraflyttet.

Temastatistikken baserer sig på de almene boligorganisationers registreringer af fraflytninger i Huslejeregistret. Boligafdelingernes fraflytningsprocenter indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.