Beboerklager i den almene boligsektor 2020 og 2021

I 2021 blev der indgivet 1.184 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. Det samlede antal beboerklagenævnssager er steget med 111 fra 2020 til 2021.

I 2021 har boligorganisationerne fået medhold i 65% af klagesagerne og beboerne i 18 % af klagesagerne. Antallet af klager er relativt højst i Region Hovedstaden.

Det samlede antal beboerklagenævnssager er steget med 111 fra 2020 til 2021. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne.

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.