Udgiftsstatistik 2016

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Der indgår et særligt tema om effektivitet.

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Statistikken viser at udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type. 

Der indgår et særligt tema om effektivitet, hvor den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2020 i den almene boligsektor opgøres.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden og baserer sig på regnskabstal for 2015 og budgettal for 2016.

Udgiftsstatistikken blev frem til 2016 udgivet i en publikation, som også indeholdte Landsbyggefondens Huslejestatistik. Fremover udkommer de to statistikker særskilt.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Statistikken viser at udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type. 

Der indgår et særligt tema om effektivitet, hvor den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2020 i den almene boligsektor opgøres.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden og baserer sig på regnskabstal for 2015 og budgettal for 2016.

Udgiftsstatistikken blev frem til 2016 udgivet i en publikation, som også indeholdte Landsbyggefondens Huslejestatistik. Fremover udkommer de to statistikker særskilt.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.