Udgiftsstatistik 2022

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Der indgår et særligt tema om effektivitet.

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid.

Statistikken viser, at udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type.

Der indgår et særligt tema om effektivitet, hvor den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2026 i den almene boligsektor opgøres.

Udgiftsstatistikken er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden og baserer sig på regnskabstal for 2021 og budgettal for 2022.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Udgiftsstatistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.