Bydækkende perspektiv

Boligsociale indsatser i et bydækkende perspektiv

Lokalområdet er en vigtig platform for en boligsocial indsats, der iværksættes i boligområder med særlige udfordringer. En områdebaseret boligsocial indsats går ofte hånd i hånd med et bydækkende perspektiv.

En boligsocial bevilling kan gå på tværs af flere udsatte boligområder, så indsatsen får volumen og kombineres med en samlet strategi og helhedsblik på byens udvikling.

Landsbyggefonden sikrer rammerne

Landsbyggefonden sikrer rammer, så kommuner og boligorganisationer kan monitorere og forebygge udsatheden på tværs af byen, og så de sociale indsatser kan tilpasses aktuelle behov og spille sammen med udlejningstiltag og fysiske indsatser.

Parallelsamfundsaftalen har styrket behovet for et fælles blik på tværs af områdernes matrikler, ejerforhold og administrative rammer.