Sociale effektinvesteringer

Hvad er en social effektinvestering?

Sociale indsatser i udsatte boligområder er en god investering. Gennem sociale effektinvesteringer afprøver Landsbyggefonden nye velfærdsløsninger i tæt samarbejde med øvrige fonde, kommuner, leverandører og investeringsparter.

Disse investeringer skal bidrage til:

  • Større volumen i de boligsociale indsatser
  • Mere effekt for målgrupper med komplekse problemstillinger
  • Nytænkende systemudvikling
  • Mere bæredygtige lokale løsninger  

Investeringerne bliver koblet til de boligsociale indsatser og afprøver løsninger på tværs af sektorer og forvaltninger.

Hvis indsatsen virker, og det offentlige opnår en besparelse, betaler fx kommunen investeringen tilbage til investor.

 

Læs mere om sociale effektinvesteringer i henvisningerne nedenfor.

Du kan bl.a. finde et eksempel på social effektinvestering i Kolding, hvor kommunen, den boligsociale helhedsplan, Landsbyggefonden, Den Sociale Kapitalfond og Marselisborg er gået sammen om at styrke beskæftigelsen i byens udsatte boligområder.

Du kan også selv prøve kræfter med Landsbyggefondens nye værktøj, og beregne det økonomiske potentiale for de 198 største boligområder.

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.