Review Boards

Landsbyggefonden har etableret to Review Boards - et board for renoveringsprojekter og et for de boligsociale indsatser. De to boards skal give input til Landsbyggefondens sagsbehandling af fysiske og boligsociale helhedsplaner. Samtidig skal de formulere et sæt konkrete anbefalinger til, hvordan fonden kan understøtte en bæredygtig udvikling af almene boligområder med et bystrategisk sigte.

Review Boards arbejde

Med Landbyggefondens Review Boards skabes:

  • Øget blik for bystrategiske potentialer
    - initiativet skal skabe øget synlighed omkring den almene boligsektors bystrategiske potentiale. De to boards skal tillige afsøge mulighederne for nye og bredere koblinger mellem de almene boligområder og det omkringliggende (by)samfund. 

  • Inspiration til nye tilgange og løsninger
    - initiativet skal bidrage med viden og erfaring, der kan inspirere til nye tilgange og løsninger. Dels i fonden, dels lokalt blandt boligorganisationer, kommuner og andre relevante aktører.

  • Fokus på fremtid og udvikling
    - disse Boards skal arbejde fremtids- og udviklingsorienteret med en åben tilgang til eksisterende forhold og fremtidige muligheder.