Den boligsociale indsats i Tingbjerg Utterslevhuse

Københavns Kommune
Fakta

Helhedsplan start/slut: 2020-24

Bevillingsramme:
2019-2026-midler

Boligorganisationer - og afdelinger:
- fsb (administrerende): Tingbjerg I (1-43) og Tingbjerg II (1-50)
- Samvirkende Boligselskaber v. KAB (deltagende): 3026 Tingbjerg I,  3028 Tingbjerg II, 3029 Tingbjerg III, 3030 Tingbjerg IV, 3031 Tingbjerg V og 3040 Utterslevhuse

Kommune: København

Samlet antal boliger: 2.367

Samlet antal beboere: 5.707

Projektsum: 35,1 mio. kr., (heraf 26,3 mio. kr. i støtte fra Landsbyggefonden).

Kontakt: Gert Korvig, mail: gk@fsb.dk og tlf.nr.: 23 99 26 09

Aktuelt gældende; opdateringer sker ved større ændringer.

Typer af indsatser

- Aktiviteter med fokus på sprogstimulering hos små børn
- Forløb/aktiviteter for skoleelever med fokus på boglige skolekompetencer
- Familiekurser/forældre og læring ift. skolebørn
- Uddannelsesvejledning og studiestøtte for unge
- Støtte/vejledning for voksne mhp. uddannelse & beskæftigelse
- Fritidsjobindsats
- Lommepengeindsats
- Jobskabelse og praktikordninger ifm. renovering
- Fremskudt beskæftigelsesindsats for ledige (18-29-årige) og (30-64-årige)
- Brandkadetter
- Fritidsaktiviteter for børn og unge i boligområdet + brobygning til foreningslivet
- Indsats for særligt udsatte beboere/ social viceværtsfunktion
- Netværks- og fællesskabsaktiviteter 
- Ungeråd og børnedemokrati

Læs mere her.

 

LÆS OM HELHEDSPLANEN KORT FORTALT