Renoverede boliger med tilgængelighed

Landsbyggefonden har siden 2003 støttet boligombygninger så der bliver bedre  tilgængelighed i boligen.


Tilgængelighed er fremtidssikring

Landsbyggefonden er med denne indsats med til at fremtidssikre boligafdelingerne, ved at alle aldersgrupper med fysiske funktionsnedsættelser kan rummes.

De ombyggede boliger er også attraktive for ældre beboere, som så kan blive længst mulig i eget hjem. Efterspørgslen efter denne type boliger er steget i takt med, at ældre udgør en voksende del af befolkningen.

Når der i en boligafdeling etableres boliger med tilgængelighed er det først og fremmest selve boligen, der ombygges med forbedrede pladsforhold i badeværelse m.m. Men tilgængeligheden sikres også i ankomstarealer, fællesfunktioner og udearealer. I afdelinger med etagebyggeri støttes, at man kan komme frem til sin bolig med elevator.

 

Tilgængelighedsindsatsen i tal

Som følge af støttede renoveringer i almene boligområder er antallet af tilgængelige boliger øget mærkbart over de seneste 20 år, hvilket betyder, at der i dag er i alt 23.431 almene boliger med tilgængelighed.

2003 - 2008

2009 - 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt:

1.998

2.612

2.922

1.725

660

1.938

1.573

1.322

941

769

4.032

2.939

23.431