Indbetalinger

Boligorganisationer m.fl. indbetaler en andel af de pligtmæssige bidrag og likvide midler ved udløb af lån til Landsdispositionsfonden

Kontakt

Landsbyggefonden
Telefon: 33 76 20 00
Landsbyggefonden
Telefon: 33 76 20 00