Sorgenfri 004

AlmenGIS Offentlig

Landsbyggefondens AlmenGIS sætter geografien af almene boliger i centrum. Nu har AlmenGIS fået en offentlig tilgængelig kortside – AlmenGIS Offentlig – som alle kan tilgå. Her kan du se den geografiske placering af alle almene boligafdelinger og deres byggeafsnit.

Illustration

Hvad kan du finde med AlmenGIS Offentlig?

Med AlmenGIS Offentlig kan du finde informationer om de enkelte boligafdelinger og byggeafsnit. Dette er informationer som:

  • Boligtyper
  • Boligarter
  • LBF nr.
  • Matrikler
  • Skæringsdato
  • Lokalplaner mv.

Kortet tilbyder ligeledes en nem linkovergang til Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktøjer samt til en række offentligt tilgængelige kortløsninger og registre, fx skråkort og Plandata.dk

 

Udvælg dine almene ’favoritter’

I AlmenGIS Offentlig kan du udvælge flere almene boligafdelinger og få vist de udvalgte afdelingers jordstykker samtidigt.

Udvælgelsen som ’favorit’ sker på den enkelte afdeling, hvor der er et lille hjerte, som kan klikkes til og fra.

Du kan herefter skifte til ’favorit-mode’, hvor de udvalgte afdelinger vises med deres jordstykker samtidigt. 

Kort 1 viser hvordan favoritfunktionen virker ved valg af afdeling med et hjerte i afdelingspanelet til højre. Det nederste kort viser AlmenGIS off. i ’favorit-mode’, hvor boligafdelingernes jordstykker vises samtidigt.

Her ser du, hvordan favoritfunktionen virker ved valg af afdeling med et hjerte i afdelingspanelet til højre. Det nederste kort viser AlmenGIS Offentlig i ’favorit-mode’, hvor boligafdelingernes jordstykker vises samtidigt.

 

Vis oplysninger med ’Fremhæv i kort’

Med panelet ’Fremhæv i kort’ kan du udvælge, hvilke oplysninger du ønsker vist i kortet.

Under etiketter kan du få vist informationer om den enkelte boligafdeling på kortet fx boligafdelingernes navne og boligorganisation.

Under lag finder du andre geografiske inddelinger på kortet som fx lokalplaner og jordstykker.

Kort 2 viser bl.a. valgmulighederne under 'Fremhæv i kort' i AlmenGIS. Øverste kort viser hvad der sker med afdelingsprikkerne i kortet, når man har valgt en etikette. Nederste kort viser hvad der sker i kortet ved valg af et nyt 'Lag' i dette tilfælde laget ’Lokalplaner’

Her ser du  valgmulighederne under 'Fremhæv i kort' i AlmenGIS. Øverste kort viser, hvad der sker med afdelingsprikkerne på kortet, når man har valgt en etikette. Nederste kort viser, hvad der sker på kortet ved valg af et nyt 'Lag'  - i dette tilfælde laget ’Lokalplaner’.

 

Hvad står GIS for?

GIS står for et GeografiskInformationsSystem. GIS er et IT-værktøj, der kan fremstille kort med en række geografiske data tilknyttet.

Et GIS-system bruges typisk til at analysere og præsentere data på en måde, der er let at afkode og overskue.

GIS-værktøjet giver dig derfor en intuitiv forståelse af data, informationer og sammenhænge.

 

Hvad er forskellen på ’AlmenGIS’ og ’AlmenGIS Offentlig’?

Alle kan tilgå AlmenGIS Offentlig. uden brug af login. I AlmenGIS Offentlig findes der kun offentlige tilgængelige informationer om de almene boligafdelinger.

I AlmenGIS findes informationer, som kun kan tilgås af medarbejdere i kommuner og boligorganisationer.

Her kan en kommunal medarbejder fx få et geografisk sagsoverblik over kommunens egne aktive sager i Landsbyggefonden.

I AlmenGIS kan kommunens medarbejder også lave og gemme flere favoritlister i sin brugerprofil. Det er således nemt at finde tilbage til et tidligere brugt kortudsnit i AlmenGIS.

Gå til AlmenGIS

 

 

Hvad kan du finde med AlmenGIS Offentlig?

Se mere: