Renovering

Der er sat turbo på renoveringer i den almene boligsektor

Landsbyggefonden har foreløbig givet tilsagn til renoveringsprojekter for over halvdelen af den kraftigt udvidede pulje til formålet i år. Det står klart, at det vil lykkes at nå i mål med resten, fastslår sekretariatschef Birger R. Kristensen.

Under indtryk af coronakrisen indgik en bred vifte af partier i Folketinget en aftale i midt maj om at udvide bevillingen til renoveringer i den almene boligsektor i den nærmeste årrække. Der var samtidig et ønske om at komme hurtigt i gang.

Derfor blev der med særligt henblik på hurtigt at afvikle Landsbyggefondens venteliste afsat ekstra 12,1 milliarder kroner i år og cirka det halve af dette beløb i 2021. Beslutningen har sikret en samlet pulje på 14,7 milliarder kroner til renoveringer her i 2020.

Turbo på renoveringerne

En opgørelse fra Landsbyggefonden fra sidst i september - kun lidt over fire måneder senere - viser, at afsættelsen af midlerne har sat turbo på renoveringerne i den almene sektor. Pr. 28. september 2020 var der givet tilsagn til første fase af renoveringer af almene boliger for over halvdelen af beløbet, nemlig over 7,7 milliarder kroner.

Renoveringsprojekter for yderligere næsten 7,7 milliarder kroner er ved at undergå den endelige formelle behandling. Det er mere end årets restbeløb. Birger R. Kristensen, sekretariatschef i Landsbyggefonden, oplyser, at renoveringssagerne for 2020 ventes afsluttet inden nytår.

Billede1
Det er glædeligt, at den almene boligsektor nu får et løft, mener Birger R. Kristensen, sekretariatschef i Landsbyggefonden. Mange boligafdelinger har ventet i adskillige år på muligheden for støtte til renovering.

”Vi når i mål. Vi er på omgangshøjde med situationen,” fastslår Birger R. Kristensen.

I kø til støtte i over 10 år

”Der findes boligafdelinger, som har stået i kø til renoveringsstøtte i over 10 år. Derfor er det glædeligt, at den almene boligsektor får et løft, der svarer til løftet i den private ejerboligsektor, og at vi kan være med til at løse en væsentlig samfundsopgave,” siger Birger R. Kristensen.

Han fornemmer, at der rundt om i landet er en fast beslutning om at sætte gang i renoveringerne hurtigst muligt. Men pengene kan først frigives, når boligafdelingerne har foretaget en ny godkendelse af ansøgninger om renoveringsstøtte, der i mange tilfælde er flere år gamle og måske har skullet justeres.

Desuden er det en forudsætning, at kommunerne har behandlet renoveringssagerne, og i nogle kommuner er der en bunke sager at tage stilling til næsten samtidig.

”Sagerne var klar til gennemførelse, men beboerbeslutninger skulle stadfæstes, og det er besværliggjort af COVID-19-foranstaltninger. Tilsvarende har der været kø hos flere kommuner,” forklarer Birger R. Kristensen.

DE AKTUELLE TAL

Her er de aktuelle tal om Landsbyggefondens tilsagn i renoveringssager.

Der er cirka 14,7 milliarder kroner til rådighed til at støtte renoveringer i den almene boligsektor i år. Heraf kommer cirka 2,6 milliarder kroner fra den ordinære ramme, mens cirka 12,1 milliarder kroner kommer fra den ekstraordinære ramme.

Pr. 28. september 2020 har Landsbyggefonden givet såkaldt skema A-tilsagn (plus tillæg af de særlige energirammer) for lidt over 7,7 milliarder kroner. Det svarer til cirka 53 procent af årets samlede ramme. (Og det svarer til cirka 42 procent af den ekstraordinære ramme).

Skema A-tilsagn er, når renoveringssagen er oprettet af Landsbyggefonden, og projektet er formelt godkendt.

Herefter er der stadig cirka 7,0 milliarder kroner til rådighed i år. Der er i øjeblikket renoveringer for næsten 7,7 milliarder kroner på vej gennem den endelige formelle behandling. Alle 2020-sager har fået løfte om, at de bliver gennemført.

Blandt de renoveringer, der er kommet fra start i år, er afdeling 13 i Sundby-Hvorup Boligselskab i Nordjylland.

Her skal 96 boliger i etageejendomme på Strubjergvej 42-56 i Nørresundby blandt andet have nyt badeværelse, nye vinduer og døre, åbne altaner, og desuden skal murværk og sokkel udbedres flere steder.

Totalprisen er på cirka 30 millioner kroner, og heraf udgør støtten fra Landsbyggefonden lidt over en tredjedel.

”Vi var noget af det første, der blev skubbet i gang, da coronakrisen begyndte. Vi ser frem til, at bygningerne, som er fra 1980, får et løft, så vi har fremtidssikrede boliger,” siger Jens Erik Grøn, direktør i Sundby-Hvorup Boligselskab. Han oplyser, at afdelingen har stået på venteliste i cirka tre år.

”Helt nødvendige renoveringer”

I Brøndby Kommune får syv almene boligafdelinger glæde af den ekstra bevilling.

”Det er helt nødvendige renoveringer. I flere tilfælde har bebyggelserne kæmpet med fugt og risiko for skimmelsvamp,” siger Peter Kjærsgaard Pedersen, kommunaldirektør i Brøndby Kommune.

I Aarhus Kommune er 13 renoveringer fra ventelisten rykket frem som følge af den ekstra bevilling.

”Vi er i gang med den administrative godkendelse i kommunen, og vi forventer at blive færdig i år med vores behandling af alle anbefalede projekter,” siger Jørn Hedeby Nielsen, chefkonsulent for almene boliger i Aarhus Kommune.

Han ser frem til, at længe ventede renoveringer kan gennemføres og ydermere med en grøn screening, der også var indeholdt i den politiske aftale, så renoveringerne bidrager til den grønne omstilling.

Fremmer beskæftigelsen

I forbindelse med offentliggørelsen af aftalen i maj hed det sig, at afviklingen af Landsbyggefondens venteliste skal sikre sunde, tidssvarende almene boliger og desuden holde gang i dansk økonomi og stimulere beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen.

Alle almene boligafdelinger med tilsagn om støtte forpligter sig herefter i forhold til rådgivere, entreprenører og kreditgivere om deres rolle.

Blandt de første grupper, som får arbejdsopgaver ved renoveringer, er arkitekter og rådgivende ingeniører. Senere følger det egentlige byggearbejde, som forestås af entreprenører.

”Vi kan konstatere, at der er fremgang i det offentlige byggeri - og også i det støttede boligbyggeri. Beslutningen om at afvikle Landsbyggefondens venteliste gør en forskel sammen med fjernelsen af det kommunale anlægsloft,” siger Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Han roser samtidig de nye grønne støttekriterier.

Henrik Garver observerer, at rådgivende ingeniørvirksomheder således har været i stand til at ”komme fornuftigt gennem coronakrisen” uden store afskedigelsesrunder.

Win-win

En lignende melding kommer fra Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder. Hun betegner fremrykningen af renoveringsopgaverne i almene boligbebyggelser som win-win.

”Renoveringerne er ikke kun til gavn for beskæftigelsen hos arkitektvirksomheder - de vil også give beboerne tidssvarende og energivenlige boliger, og så vil de ikke mindst være en stor gevinst for klimaet,” udtaler Lene Espersen.

Fremrykningen af renoveringer i den almene boligsektor medfører, at over 450 projekter på ventelisten kan afvikles i 2020 og 2021. Projekterne omfatter cirka 72.000 almene boliger spredt over hele landet.

Billede2
Der er en fælles vilje i den almene boligsektor, kommunerne og hos samarbejdspartnerne i byggesektoren til at komme hurtigt i gang med renoveringsaktiviteter, siger Birger R. Kristensen.

”Alle led arbejder hårdt på at gøre den ekstraordinære indsats til en succes,” siger Birger R. Kristensen, sekretariatschef i Landsbyggefonden.

Fotos i artiklen: Lars Just