Bystrategisk Udsyn DAC 2021 By Lars Just 019

Det er bedst, når vi er sammen om byudviklingen

Den fjerde konference i rækken Bystrategisk Udsyn løber d. 2. juni 2022 af stablen i Sønderborg. Her samler Landsbyggefonden en lang række af landets skarpeste hjerner og stærkeste stemmer til en samtale om udfordringer og potentialer i den bystrategiske udvikling i små og mellemstore byer. Tilmeld dig på bystrategiskudsyn.dk.

Boligområder udgør en hjørnesten i vores samfund.

Det er ikke bare steder, vi færdes. Det er her vi bor, lever og udvikler os. Det er her vi skaber og dyrker fællesskabet og løser hverdagens komplekse udfordringer.

Sammen.

Bystrategisk Udsyn fokuserer denne gang på lokal byudvikling

Her slår vi dørene op for vores fjerde konference i rækken af Bystrategisk Udsyn med titlen ‘Sammen om lokal byudvikling’. 

Vi afholder konferencen på Alsik Hotel, der ligger centralt i Sønderborg.

Med konferencen inviterer vi alle relevante byudviklingsaktører med i en fælles samtale om, hvordan vi bedst udvikler fremtidens boligområder i små og mellemstore byer.

Vi skal diskutere udfordringer, muligheder og løsninger, og du får ny viden om bystrategiske visioner, transformation af udsatte områder, succesfulde seniorbofællesskaber mv.

Til konferencen kan du blandt andet se frem til at møde:

  • Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek
  • Borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen
  • Direktør Ellen Højgaard Jensen fra Dansk Byplanslaboratorium
  • Viceadministrerende direktør Solveig Råberg Tingey fra BL - Danmarks almene boliger
  • Bestyrelsesformand Christian Høgsbro fra Landsbyggefonden
  • Professor Claus Bech-Danielsen fra BUILD
  • Projektchef Gunvor Christensen fra VIVE
  • Direktør Finn Muus fra Boligkontoret Fredericia
  • Direktør Bent Madsen fra Landsbyggefonden.

Tag del i samtalen og vær med til at bevæge fremtidens boligområder d. 2. juni 2022 i Sønderborg. 

Tilmeld dig i dag (fysisk eller digitalt)


Indenrigs- og boligministeren giver bolden op

På konferencen kan du se frem til at høre et indlæg fra indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek (S), der skyder dagen i gang.

Billede af Boligminister Kaare Dybvad.


Ministeren vil indlede konferencen med et indlæg om lokal boligudvikling. Her leverer ministeren pointer og betragtninger om vigtigheden af dagens fokus på lokal byudvikling.

På en udvikling, der sikrer et Danmark i balance og muligheder for alle.

Sådan skaber vi liv i den lokale bymidte

Hos Landsbyggefonden er vi sammen med Dansk Byplanslaboratorium optaget af at fremtidssikre almene boligområder over hele Danmark.

Dette kan vi kun indfri gennem god planlægning, pointerer Ellen Højgaard Jensen, direktør hos Dansk Byplanslaboratorium:

Billede af Ellen H. Jensen, direktør hos Dansk Byplanslaboratorium.


”Det kræver god planlægning at puste liv i bymidter, der sygner hen. Handelslivet kan koncentreres, kommunale institutioner kan flyttes tilbage til byen, og der er en gylden mulighed for at (gen)skabe velfungerende og levende boligområder”.

Bystrategisk Udsyn

Bystrategisk Udsyn er en serie LBF-konferencer, hvor centrale kræfter mødes om at skabe byernes fremtid. Hovedvægten ligger på det bystrategiske perspektiv.

Vi inviterer her ledende medarbejdere på tværs af sektorer og faggrupper til disse konferencer, fordi vi tror på, at den fremtidige udvikling i vores by- og boligområder skabes i fællesskab.

Dekorativt billede.

Besøg konferencens hjemmeside

Konferencerne afholdes to gange årligt med fokus på forskellige temaer. På bystrategiskudsyn.dk kan du holde dig opdateret på fremtidige konferencer, og finde materiale, fotos og video fra den seneste konference.