Headerbillede med ikoner

Dyk ned i de mange boligsociale nyskabelser på lbf.dk

Den boligsociale historie fortalt på under halvandet minut, en tour-de-force gennem en række af feltets centrale begreber – og muligheden for et strejftog gennem det nyudviklede Boligsociale Danmarkskort. Det er blandt tilføjelserne på Landsbyggefondens hjemmeside - så tag med ind i vores egen verden.

Hvor mange boligsociale indsatser er der i Holbæk?

Hvilke parter kan spille sammen på den boligsociale grønsvær?

Hvad er en social effektinvestering?

Alt dette og meget mere kan du nu blive klogere på, når du besøger det nye område for boligsociale indsatser på Landsbyggefondens hjemmeside.

 

Nye tiltag og gamle kendinge

Aviaja Sigsgaard er leder af den Boligsociale Funktion i Landsbyggefonden, og om vigtigheden af disse nyskabelser siger hun:

”Sammen med kommuner, boligorganisationer og andre stærke samarbejdsparter spiller Landsbyggefonden en vigtig rolle i den sociale udvikling af udsatte boligområder.”

På hjemmesiden finder du for eksempel en kort eksplainer-animation, der på under halvandet minut opridser rammer og målsætninger i de boligsociale indsatser – set fra Landsbyggefondens stol.

 

Klik her for at se explaineren om de boligsociale indsatser.

Nyt køretøj i Landsbyggefondens maskinpark

Det Boligsociale Danmarkskort har været drevet og videreudviklet af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) – men har nu til huse i Landsbyggefondens kontorer i Studiestræde.

Kortet har med godt 2.000 månedlige besøgende (anslået af CFBU) været et populært redskab blandt professionelle på feltet – ikke mindst som en vital indgang for et væld af kontaktoplysninger.

Værktøjet er også i daglig tale blevet kaldet ’den boligsociale telefonbog’, da rigtige mange bruger det på den måde – altså til at finde kontaktoplysninger på fagfæller andre steder i landet.

Kortet blev oprindeligt udviklet i et partnerskab mellem CFBU, KL og Boligsocialnet tilbage i 2015/16.

CFBU driver tillige et katalog over virksomme boligsociale kerneaktiviteter. Her beskrives aktiviteter og vidensniveau. Kataloget, der netop er opdateret, findes her:

Nye tiltag vækker glæde på chefgangen

Om de mange nye tiltag på Landsbyggefondens hjemmesider fortæller den nytiltrådte Driftsdirektør Leif Tøiberg:

”Set på tværs af landet understøtter Landsbyggefonden sociale indsatser med betydelige midler, der styrker beskæftigelse, uddannelse, kriminalitetsforebyggelse og integration."

Leif Tøiberg glæder sig over de rammer og værktøj, som fonden kan levere til feltets øvrige aktører:

”Med de nye tilføjelser på hjemmesiden er der skabt godt afsæt for en videreudvikling af den boligsociale indsats sammen med samarbejdsparter landet over.” 

Særligt ét forhold ved nyskabelserne glæder Landsbyggefondens førstemand:

”Jeg er glad for, at de strategiske rammer for Landsbyggefondens bidrag til løsning af disse store velfærdsudfordringer bliver synliggjort. Det er vigtigt, at der skabes nogle rammer for arbejdet sammen med de mennesker, der bor i de udsatte områder.”


Leif Tøiberg, der netop har sat sig til rette i direktørstolen, glæder sig over tilføjelserne på lbf.dk, der blandt andet skal understøtte feltets strategiske bevidsthed.

Bliv knivskarp på de boligsociale kernebegreber

Et professionelt setup og med stærke fokuspunkter og fælles forståelser er afgørende for indsatser med slagkraft og rækkevidde. På det nyåbnede område på Landsbyggefondens hjemmeside guider vi dig frem til nogle af de mest centrale begreber og sammenhænge:

Aviaja Sigsgaard påpeger:

”Der er så meget i gang på feltet og i relationen til Landsbyggefonden, at det er godt og nødvendigt at synliggøre retning og rammer, der er udviklet gennem mangeårige erfaringer, og som vi bygger ovenpå.”

Hun fortsætter: De indsatser, Landsbyggefonden støtter, skal ikke lukke sig om sig selv, men gå i dialog med andre lokale indsatser og udviklingstiltag.”

Afslutningsvis peger Sigsgaard på de boligsociale indsatsers bredere samfundsværdi, der kræver vedvarende dialog og partnerskaber:

”De boligsociale indsatser indgår i en komplex løsningsmodel, der også kan omhandle fx fysisk udvikling, udlejning, kernedrift og velfærdsinnovation. Det er denne afgørende sammenhæng, som hjemmesiden og Det Boligsociale Danmarkskort formidler og skaber afsæt for.”