Fællesbo Herning 005

Grønne renoveringsmilliarder sikrer boligkvalitet og samfundsvækst

Landsbyggefonden er nået i mål med at godkende samtlige 14,7 milliarder kroner i år til renoveringer, der højner boligstandarden og skærper den grønne profil i den almene boligsektor. Det vækker glæde i boligorganisationer som blandt andet FællesBo i Herning og Boligselskabet Sjælland, der sammen med landets kommuner har ydet en jætte-indsats.

Af Regner Hansen, foto: Lars Just


Allerede ved ankomsten til etageejendommene springer tegn på slid i øjnene, selv om det er en grå dag med let regn. Betonelementer i de overvejende gule murstensblokke er ved at smuldre. 

Valdemarsvej/Thyrasvej er en afdeling under den almene boligorganisation FællesBo og ligger i boligområdet Holtbjerg i det østlige Herning.

Fakta om FællesBo og Valdemarsvej/Thyrasvej-afdelingen i Herning

FællesBo er en almen boligorganisation med 79 afdelinger fordelt over hele Herning Kommune. Det samlede antal boliger er på cirka 5.000. Boligerne er familie-, studie- og seniorboliger. De fleste boliger er i etageejendomme, men organisationen har også rækkehuse og mindre parcelhuse.

Valdemarsvej/Thyrasvej-afdelingen ligger i Holtbjerg, et boligområde i det østlige Herning. Afdelingen blev opført i 1965. Der er 270 boliger. Alle er familieboliger, og alle er i etageejendomme. Budgettet for renoveringen er sat til cirka 374 millioner kroner, heraf udgør støtten fra Landsbyggefonden cirka 220 millioner kroner.

Jesper Schreiber er afdelingsformand ved siden af sit egentlige job som souschef i en lokal afdeling af SuperBrugsen.

Han tager imod i sin lejlighed og påpeger, hvordan der er træk ind ad vinduer og generelt dårligt indeklima.

Der er ikke megen plads på badeværelset, og lejlighedens lysindfald er beskedent - også når himlen er klar.

 

På billedet ses to billeder, sat sammen. Billedet til venstre viser en børnecykel ved siden af en skadet væg, som støttes af interimistiske piller, for at undgå sammenfald. På billedet til højre zoomes der ind på betonskaden.
Flere steder er der opsat interimistiske piller for at understøtte punkter, som er svækket af betonskader.

Valdemarsvej/Thyrasvej er et af syv renoveringsprojekter, som FællesBo har fået mulighed for at iværksætte som følge af den politiske såkaldte grønne boligaftale i maj.

Aftalen åbner for allerede i år at bruge cirka 12 milliarder kroner af rammen til renoveringer i de nærmeste år. Formålet er at højne boligstandarden og fremskynde den grønne omstilling i den almene sektor.

Den umiddelbare anledning var corona-pandemien, som kaldte på initiativer til at stimulere den økonomiske aktivitet i en vanskelig tid.

Valdemarsvej/Thyrasvej har dog gennem snart 10 år forberedt sig på renovering, og derfor blev FællesBos melding om, at der omsider kommer skred i tingene, modtaget med begejstring.

”Flere beboere taler om beskeden, som en virkelig dejlig nyhed. Endelig begynder der at ske noget. Nu kan vi snart få en moderne bolig. De ser frem til, at spaden bliver sat i jorden,” siger Jesper Schreiber.

Over 400 projekter var på venteliste i Landsbyggefonden

Langt over 400 projekter med i alt over 70.000 boliger landet over stod på venteliste til renovering, og mange havde stået der i en årrække.

Landsbyggefonden kan her ved årets udgang med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at foretage den formelle godkendelse af projekter, der svarer til den samlede ramme på 14,7 milliarder kroner i 2020 til renoveringer. Godkendelsen består i et såkaldt skema A-tilsagn.

”Det er rigtig positivt, at det har været muligt at nedbringe køen af ansøgninger om støtte til renovering. Vi er nået i mål for i år,” siger Christian Høgsbro, formand for Landsbyggefonden og administrerende direktør i Boligforeningen AAB.

Han noterer, at et beløb på yderligere cirka 6,4 milliarder kroner er fremrykket til fordeling i 2021.

Christian Høgsbro glæder sig også over, at ”der er sat en ny, grønnere retning” i renoveringerne som led i den politiske aftale i maj.

En totalrenovering på vej i Herning

I Valdemarsvej/Thyrasvej-afdelingen omfatter renoveringen diverse energitiltag og blandt andet større badeværelser, åbne køkken-alrum i de fleste lejligheder samt nye altaner.

 

På billedet ses afdelingsformand Jesper Schreiber i sit eget nuværende køkken, som er af ældre dato. Han læner sig op af køkkenbordet og smiler til kameraet.
Afdelingsformand Jesper Schreiber i sit eget nuværende køkken. Totalrenoveringen resulterer blandt meget andet i et moderne køkken-alrum i de fleste boliger og et rummeligt badeværelse, hvilket forklarer huslejestigninger på op til 50 procent.

På trods af udsigten til huslejestigninger på op til 50 procent, var der kun fire nej-stemmer på afdelingsmødet om helhedsplanen. Jesper Schrebers egen to-værelses lejlighed stiger fra 3.300 kroner til 5.000 kroner om måneden - i begge tilfælde plus forbrug. Huslejeniveauet er afstemt med det generelle niveau for lejeboliger i Herning.

Beboermøder i en coronatid var en logistisk udfordring

FællesBo var begyndt at renovere en række udfordrede afdelinger fra 1950’erne og 1960’erne, da den grønne boligaftale i maj åbnede mulighed for at sætte fart i processen. Syv renoveringer var forberedt, men afventede tilsagn - disse svarer til næsten 1.800 boliger.

”Vi tog en rask beslutning om, at vi var gearet til at få alle syv klar med hensyn til opdatering af helhedsplaner, herunder det grønne, og beboernes godkendelse. Medarbejderne har været presset til det yderste,” siger Kaj Mortensen, administrerende direktør.

 

På billedet ses diverse papirer liggende på et bord. Der er slået op på en side med overskriften "Helhedsplanernes anlægssum".
De syv helhedsplaner om renoveringer, der nu bliver gennemført, har et samlet budget på 2,1 milliarder kroner. Landsbyggefondens støtte udgør lidt over halvdelen af beløbet.

Andre ved mødebordet i FællesBos nyere administrationsbygning i Hernings centrum nikker bekræftende.

”Beboermøderne om helhedsplanen var en kæmpemæssig logistisk udfordring, fordi vi er i en tid med corona. Det krævede et stort lokale til 150-200 mennesker hver gang og rigelig plads mellem dem. Beboerne kan se behovet for renovering. Vi er rigtig glade for, hvad vi har nået her i år,” siger Kaj Mortensen.

De syv renoveringer har et samlet budget på over 2,1 milliarder kroner. Heraf er næsten 1,1 milliarder kroner støtte fra Landsbyggefonden.

 

På billedet ses FællesBos administrerende direktør, Kaj Mortensen, siddende på en stol, og som med håndbevægelser er i gang med at fortælle omkring processen.
FællesBos administrerende direktør, Kaj Mortensen, siger, at både boligorganisationens og kommunens medarbejdere har været opsatte på at få renoveringsprojekterne gennem systemet her i 2020.

Kaj Mortensen fremhæver, at igangsættelsen af projekterne ikke ville være lykkedes uden Herning Kommune som en fleksibel medspiller.

”Vi forklarede, hvordan der var en særlig mulighed i år. Kommunen var parat til at køre godkendelsen af helhedsplanerne hurtigere igennem end normalt. Det var et godt samspil,” siger Kaj Mortensen.

Den almene boligaftale rimer på kommunens ambitioner

Rådhuset i Herning er en aflang blok med en betonskal, der ligger på Torvet kun 200 meter fra FællesBo.

Her siger borgmester Lars Krarup (V), at den grønne boligaftale i maj har været en god anledning til at give den almene boligmasse i Herning et løft.

”FællesBo har været tålmodige i nogle år, og i byrådet har vi været tilbageholdende. Nu sker det. Vi har behov for flere boliger i Herning. Især Herning By og oplandet er i vækst,” udtaler Krarup og fortsætter:

”Vi vil også gerne have et varieret boligudbud. Den almene sektor kan være med til at sikre balancen og tilbyde boliger, som mange er i stand til at betale,” siger Lars Krarup.

Han tilføjer, at de grønne krav i boligaftalen fint matcher med den grønne dagsorden i Herning Kommune om at fremme bæredygtighed.

 

På billedet ses Hernings borgmester, Lars Krarup, siddende ved et brunt bord. I baggrunden hænger et sort maleri, med hvide motiver.
Hernings borgmester, Lars Krarup, hilser det velkommen, hvis renoveringerne skaber job foruden et øget godt udbud af billige boliger.

Lars Krarup konstaterer om boligaftalens indvirkning på den økonomiske aktivitet, at den almene boligsektor historisk har været god til at sikre beskæftigelse.

”Det er superfedt, hvis renoveringerne kan skabe job,” siger borgmesteren.

En mere beskeden renovering undervejs i Holbæk

Riffelhavevej-afdelingen i Holbæk er langt mindre end Valdemarsvej/Thyrasvej-afdelingen i Herning, og renoveringen her er mindre omfattende.

Afdelingen består af fire harmoniske tre-etages blokke i røde sten, der ligger umiddelbart vest for byens centrum og med udsigt over Holbæk Fjord og Isefjord.

 

På billedet ses råd i en hvid vindueskarm.
Renoveringen af Riffelhavevej-afdelingen omfatter blandt andet udskiftning af vinduerne. Flere vinduesrammer er plaget af råd.

Torben Joconde, som er afdelingsformand og bor i en stueetage, udpeger fugtskader på den påsatte, inddækkede altan og på sit badeværelse. Der er råd i vinduesrammer flere steder.

Fakta om Boligselskabet Sjælland og Riffelhavevej-afdelingen i Holbæk

Boligselskabet Sjælland er en almen boligorganisation med 138 afdelinger fordelt over det meste af Sjælland. Hovedkontoret ligger i Roskilde. Det samlede antal boliger er på cirka 12.500. Boligerne er familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Hovedparten af boligerne er i etageejendomme.

Riffelhavevej-afdelingen ligger i Holbæk. Afdelingen blev opført i 1948. Der er 54 familieboliger, og alle er i etageejendomme. Budgettet for renoveringen er sat til cirka 44 millioner kroner. Heraf udgør støtten fra Landsbyggefonden cirka 27 millioner kroner.

”Beboerne ser frem til forbedringerne. Ganske vist er der udsigt til en huslejestigning på 700 kroner om måneden for en typisk bolig, men lejeniveauet er relativt lavt, og så får vi alle en langt bedre bolig,” siger Torben Joconde.

Han bemærker, at alle tilstedeværende beboere på det afgørende møde om helhedsplanen stemte ja.

 

På billedet ses afdelingsformand, Torben Joconde, siddende på en stol i hans lejlighed. I forgrunden ses et lille dekorativt juletræ i lyserødt, som lyser.
Afdelingsformand Torben Joconde siger, at alle beboere får en langt bedre bolig mod en forholdsvis beskeden huslejestigning.

Fordi renoveringen alene er udvendig, bliver det ikke nødvendigt med genhusning.

Den grønne screening bringer flere bæredygtige tiltag i spil

Riffelhavevej-afdelingen gennemgår desuden en grøn screening, og flere bæredygtige initiativer bliver overvejet.

”Den ene side af tagene på blokkene vender mod syd, så det er en oplagt mulighed for at installere en kombination af solceller og solfanger,” siger Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, teamleder for bæredygtighed og energi i Boligselskabet Sjælland, som Riffelhavevej-afdelingen er en del af.

 

På billedet ses tre billeder af et gasfyr.
Blandt mulighederne for grønne initiativer i Riffelhavevej-afdelingen er at omdanne gasfyret i varmekælderen til et hybridfyr og installere solfanger og solceller.

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt fører an ned i en varmekælder. Han forklarer, at det mægtige gasfyr kan kobles med en varmepumpe, som konverterer luft til varmt vand, der kan opbevares i en buffertank.

”Solcellerne kan være med til at drive flere af de nye ventilationsanlæg, og eventuelt overskydende strøm kan sendes videre til varmepumpen,” siger Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt. Han tilføjer, at solpanelerne kan fungere selvstændigt og bidrager til at opvarme vand til afdelingen.

”Det har flyttet helt vildt”

Renoveringen af Riffelhavevej-afdelingen indgår i en bymæssig fortætning på lokaliteten, fordi der også skal opføres 18 nye almene familieboliger i en etagebygning samt et områdekontor og fælleslokaler.

”Det passer godt sammen med strategien for bolig- og byudvikling i Holbæk. Der er mange parcelhuse, og kommunalpolitikerne vil gerne have flere og bedre lejeboliger, både private og almene. Der er et ønske om sammenhængende boligområder,” siger Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune. Han tilføjer, at de grønne elementer i renoveringen harmonerer med kommunens klimamål.

 

På billedet ses et boligkompleks udefra, i røde mursten og med hvide vindueskarme og døråbninger. Der holder tre biler på parkeringspladsen.
Administrerende direktør Bo Jørgensen oplyser, at ni afdelinger i Boligselskabet Sjælland ud over Riffelhavevej har indledt en renoveringsproces på grund af den fremrykkede bevilling.

Riffelhavevej-afdelingen er en af de 10 renoveringer, som Boligselskabet Sjælland har fået godkendt på grund af den politiske aftale i maj og frigivelsen af cirka 12 milliarder kroner på landsplan.

”Det har flyttet helt vildt. Beboere i utidssvarende boliger og med et dårligt indeklima kan omsider se frem til, at renoveringerne kommer i gang. De kan glæde sig over at nyde godt af deres opsparing i Landsbyggefonden,” siger Bo Jørgensen, administrerende direktør i Boligselskabet Sjælland.

Både Erik Kjærgaard Andersen og Bo Jørgensen fremhæver også den positive beskæftigelseseffekt i byggesektoren, om end den først slår fuldt igennem i 2021-2022.

 

Tilfredshed i ministerkontoret

Boligminister Kaare Dybvad Bek er ligeledes yderst tilfreds med den grønne boligaftale og dens aktuelle betydning for renoveringsaktiviteten i den almene sektor og fremtidens grønne ambitioner:

”Den almene boligsektor er med omkring en million beboere en meget vigtig del af den danske boligmasse. Derfor glæder det mig også, at vi med Grøn boligaftale 2020 er lykkedes med at indgå en bred politisk aftale, som sikrer, at de mange almene boliger på Landsbyggefondens renoveringsventeliste nu kan se frem til at blive renoveret og samtidig løftet til en grønnere standard.”

Boligministeren er ikke sen til at anerkende den indsats, som i et stærkt samarbejde med landets boligorganisationer har gjort det muligt, at alle årets tilsagn nu er blevet givet, og hjulene drejer i højeste gear:

”Jeg er i den forbindelse imponeret over den store indsats, som Landsbyggefonden og kommunerne i fællesskab har ydet for at sikre, at renoveringsventelisten kan blive afviklet og aftalens grønne ambitioner blive indfriet ude i virkeligheden.”