Granskning

Ekstern granskning

’Granskning’ er en påkrævet ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner for alle almene boligafdelinger. En ekstern gransker skal hvert 5. år vurdere, om planerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter. Den eksterne granskning skal første gang være foretaget inden 1. januar 2022.

Hvad betyder ekstern granskning for den enkelte beboer?

Video

Hvad er granskning?

Granskningen består af en ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne for alle afdelinger i boligorganisationen.

Granskningen skal styrke tilstandsvurderingen og planlægningen af den fremtidige vedligeholdelse for afdelingen.

Granskningen skal foretages af en ekstern og uvildig byggesagkyndig.

Granskningen medvirker til at fremtidssikre vedligeholdelsestanden af den almene bygningsmasse.

 

Hvad er forløbet?

Hvordan er processen for granskning?

Inden udgangen af 2021 skal alle almene boligorganisationer for første gang have foretaget en ekstern granskning af vedligeholdelsesplanerne i deres afdelinger. Samtidig vil der ske en fornyelse af alle afdelingernes energimærker.

Granskningen sker som en systematisk række af stikprøver, der gennemgår 20 udvalgte bygningsdele.

De første to runder granskning finansieres af Landsbyggefonden. Desuden udvikler Fonden et digitalt  register, som vil være et vigtigt redskab under granskningsprocessen.

Hvad er Landsbyggefondens kommende granskningsplatform?

Landsbyggefonden er i gang med udviklingen af et nyt IT-system, som vil være et centralt redskab for granskningen. Systemet skal bestå af et register over byggesystemer og bygningsdele i almene byggerier.

Registret vil desuden indeholde energimærker, forbrugsdata mv. Fonden står for at indhente de relevante oplysninger fra bl.a. boligorganisationernes ERP-systemer, og gøre dem lettilgængelige i registret.

Som et af de første skridt i forbindelse med forberedelsen til den eksterne granskning skal boligorganisationerne udfylde et interviewskema om de 20 udvalgte bygningsdele i hver enkelt afdeling.

Den indsamlede data i registret er til rådighed for den eksterne granskning og hjælper til at bestemme behovet for vedligeholdelse. Her kan granskere, såvel som boligorganisationer og kommuner tilgå dataene.

Find flere detaljer om proces og udbud i LBF handout fra Topledertræf 2020