cover.jpg

Med Tvillingeværktøjet træffer vi lynhurtigt effektive valg.

Med det netop lancerede Tvillingeværktøj har Landsbyggefondens digitale vognpark fået et nyt medlem. Med det i hånden kan aktører i den almene sektor få en lynhurtig og brugervenlig indgang til at benchmarke deres egen organisation eller afdelinger med lignende landet over.

»Alle vil jo gerne være de bedste, og det vil vi jo også. Med Tvillingeværktøjet får vi nu lynhurtigt en mulighed for at følge med i, hvordan vi ligger, og hvilke parametre vi bon’er ud på.«

»Alle vil jo gerne være de bedste, og det vil vi jo også. Med Tvillingeværktøjet får vi nu lynhurtigt en mulighed for at følge med i, hvordan vi ligger, og hvilke parametre vi bon’er ud på.« Sådan fortæller Finn Muus, der er direktør for Boligkontoret Fredericia - den største boligorganisation i Trekantsområdet. Han peger på, at med den nye, brugervenlige udgave af Tvillingeværktøjet er værktøjets benchmarking blevet at aktivt springbræt for beslutningsprocessen.

Faglig styrke i brugervenlig indpakning

Der er lanceret en ny og stærkt forbedret udgave af Landsbyggefondens Tvillingeværktøj, hvor værktøjets store, faglige styrke er smeltet ind i en overskuelig og brugervenlig form. Værktøjet er optimeret til brug på tablet-computere som fx IPads og giver parterne i den almene sektor (eksempelvis boligorganisationer,  afdelingsbestyrelser og kommuner) et kraftfuldt redskab mellem hænderne. Her er det især værktøjets mulighed for hurtigt og overskueligt at benchmarke den aktuelle boligorganisation med en række sammenlignelige ’tvillinger’ landet over, der er en styrke. Tvillingeværktøjet baner vejen for effektive beslutningsprocesser gennem styrede valg og benchmarking.

Tvillingeværktøjet bidrager til at lette budgetlægningen i landets boligorganisationer. Desuden kan det medvirke til at udbygge referencerammen for Forvaltningsrevisionen gennem blandt andet sammenligning og benchmarking. Endelig kan redskabet levere indspark til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

 

Med Tvillingeværktøjet er det hurtige overblik kun få valg væk – så har du adgang til et overflødighedshorn af skræddersyede dataudtræk, der passer til netop din situation. (Foto: Lars Just)
Med Tvillingeværktøjet er det hurtige overblik kun få valg væk – så har du adgang til et overflødighedshorn af skræddersyede dataudtræk, der passer til netop din situation. (Foto: Lars Just)

Tvillinger i mødelokalet

En tvilling er en anden boligafdeling eller organisation på landsplan, der ligger tættest på en selv på en række socioøkonomiske og størrelsesmæssige parametre. Tvillingeværktøjet gør så, at man kan søge mellem én og tyve af disse frem – på sin desktop-computer eller sin tablet. Sammenligningsgrundlaget tager afsæt i en række udvalgte stamdata, socioøkonomiske data – eller en kombination. De socioøkonomiske data omfatter etnicitet, uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning. Finn Muus er begejstret: » Jeg bruger det allerede på min IPad, og vi vil bruge værktøjet på vore bestyrelsesmøder i en sammenhæng med Forvaltningsrevisionen. Vores bestyrelse er på 21 personer, og de har alle IPads – det vil sige, at de selv nemt og hurtigt kan finde frem til de sammenligninger, de finder interessante. «

Sammenligningen foregår ved, at Tvillingeværktøjet finder tvillinger på baggrund af eksempelvis de førnævnte datasæt på enten boligorganisations- eller afdelingsniveau. Der er derefter mulighed for at vælge regnskabsnøgletal for tvillingerne til benchmarking. Tvillingerne kan ses i tabeller, geografisk på et Googlekort – eller eksporteres til eksempelvis Excel.

Redskaber for overblik og detaljer

Tvillingeværktøjet kan være en hurtig og intuitiv genvej til en verden af relevante nøgletal. Værktøjet giver dig et aktuelt snapshot af den aktuelle situation i en afdeling eller en organisation. Ønsker du derefter at grave dybere i tallene for de fundne tvillinger, tilbyder Landsbyggefonden en integration til et andet regnskabsværktøj, nemlig regnskabsdatabasen. Her kan du over en femårsperiode følge en lang række nøgletal (dine tvillingers eller dine egne) og benchmarke dig op mod disse. 

Blandt andet på grund af sin enorme informationsmængde og detaljerigdom medgiver Finn Muus, at regnskabsdatabasen kan være lidt tung at danse med – og er derfor begejstret for Tvillingeværktøjet, der supplerer blikket på nøgletallene: »Først og fremmest synes jeg, det er et fremragende stykke værktøj, som helt klart er nemmere at arbejde med end Regnskabsdatabasen, da man lynhurtigt kan finde frem til det benchmark, man gerne vil kigge på. «

Stadig rum til forbedringer

Med lanceringen af det nye Tvillingeværtøj er den hellige grav imidlertid ingenlunde velforvaret, medgiver Landsbyggefondens Analysechef Evy Ivarsson Nielsen. »Vi er glade for lanceringen af det nye værktøj, som vi er sikre på, vil tilføre ekstra værdi for parterne i den almene sektor. Men vi er også opmærksomme på, at redskabet hele tiden skal optimeres – både løbende via årlige opdateringer og i spring.« Hun peger på, at et sådant spring kunne være tilføjelsen af en række yderligere informationer til værktøjets allerede eksisterende kortvisning, eller en endnu stærkere understøttelse af det øgede fokus på blandt andet effektivitet i driften af almene boliger.

Det gælder i første omgang om at visualisere flere informationer og muligheder i kortvisningen. Men også forbedrede muligheder for at koble geografisk visning på dele af Regnskabsdatabasen, statistikker, analyser – og på øvrige fremtidige benchmarkingværktøjer.

Evy Ivarsson Nielsen: »Vi analyserer løbende på vores brugeres anvendelse af benchmarkingværktøjerne, blandt andet med Google Analytics. Gennem disse oplysninger får vi vigtig information til brug for tilpasning, forbedring og udbygning af værktøjerne«

 

En hurtig og geografisk visning af relevante tvillinger er en af værktøjets styrker – og kortvisningen kan i fremtiden beriges yderligere. (Foto: Lars Just)
En hurtig og geografisk visning af relevante tvillinger er en af værktøjets styrker – og kortvisningen kan i fremtiden beriges yderligere. (Foto: Lars Just)

Også Finn Muus kan pege på ting, der ville gøre, at redskabet ville passe endnu bedre til netop hans hverdag: »Jeg kunne godt have brug for, at vi kunne bechmarke op mod udelukkende vores egne afdelinger, hvis vi skulle grave i en specifik afdelings økonomiske sammensætning. Altså: Hvorfor afdelingens lejligheder er dyrere eller billigere i forhold til de andre?«

»Information at your fingertips!«

Så selv om tankerne om yderligere udviklinger og optimeringer ikke står stille, så har Tvillingeværktøjet på flere måder bragt brugeren et skridt nærmere Bill Gates' gamle credo: »Information at your fingertips!«

Fotos i artiklen: Lars Just