Bystrategisk Udsyn S2022

Meld dig til Bystrategisk Udsyn – og bliv tanket op med viden og visioner

Bystrategisk Udsyn løber næste gang af stablen d. 2. juni i Sønderborg. Her har vi samlet en række af landets stærke og visionære kompetencer til en samtale om bystrategisk udvikling i mindre og mellemstore byer. Efter Landsbyggefondens formand har åbnet konferencen, leverer den nye minister, Christian Rabjerg Madsen et indspark til dagens emne. Bystrategisk Udsyn vil derefter veksle mellem plenumoplæg og kortere indlæg i et karruselformat. Der er stadig enkelte ledige pladser til den fysiske konference, hvor du kan deltage i karrusellen – og desuden er der masser af plads på den digitale udgave af konferencen. Meld dig til på www.bystrategiskudsyn.dk.

At udvikle en by i dag handler ikke kun om basisfunktioner som transport, infrastruktur, boliger, arbejdspladser, fritidstilbud, ældrepleje, skoler og rekreative områder.

Det er mere komplekst end som så.

Derfor er vi gået sammen med en række aktører, som alle står bag eksperimenterende, nytænkende og bæredygtige byudviklingsprojekter.

Til vores konference vil de inspirere os og gøre os alle klogere på netop deres løsning.

 

  1. Bystrategiske visioner v. Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.
  2. Demografisk udvikling og ældre v. Finn Muus, direktør hos Boligkontoret Fredericia.
  3. Udsatte områder i transformation v. Gunvor Christensen, projektchef hos VIVE og Claus Bech-Danielsen, professor hos BUILD.
  4. Beskæftigelse i Sønderborg v. Lisbeth Hansen, direktør for økonomi og arbejdsmarked i Sønderborg Kommune, Jimmy Povlsen, adm. direktør hos SALUS Bolig og Lasse Kamp, arbejdsmarkedschef i Sønderborg Kommune.

 

Denne aktivitetskarrusel vil være fysisk i Sønderborg. Der er også mulighed for digital deltagelse ved konferencer, hvor vi står klar med et særligt program til dig.

Læs mere om det og tilmeld dig her: www.bystrategiskudsyn.dk

1. Bystrategiske visioner i Billund

Her får du indblik i Billunds visionsplan med et særligt afsæt i det nye kvartersbyggeri, Kastaniehjørnet, hvor kommunale plejeboliger er tænkt sammen med private og almene udlejningsboliger.

Trivsel, vækst og samarbejde er i fokus, når borgmester Stephanie Storbank (V) sammen med det kommunale bagland ønsker at udvikle Billund Kommune og skabe lokal byudvikling.

Fortællingen har til formål at inspirere ledere i andre kommuner og almene boligorganisationer til at tænke strategisk ift. byudviklingen og nye samarbejdspartnere.

Ambitionen er at gøre kommunen et attraktivt sted at vokse op, uddanne, leve, arbejde og blive gammel i.

2. Demografisk udvikling og ældre set fra Fredericia

Vi bliver flere og flere ældre – og det er vi nødt til at tage højde for, når vi arbejder med bystrategisk udvikling.

Men hvordan sikrer man de rette faciliteter for de ældre borgere og bruger det som katalysator for at udvikle byen?

Dét emne dykker direktør ved Boligkontoret Fredericia, Finn Muus, ned i. Her stiller han skarpt på demografisk udvikling og ældre.

I Fredericia har Boligkontoret Fredericia gået netværks- og partnerskabsvejen. Man har gjort det til en fælles opgave at sikre bedre boliger til ældre.

Finn Muus vil fortælle om processen og vise, hvordan man i Fredericia har etableret seniorbofællesskaber af høj kvalitet.

 

3. Udsatte områder i transformation over hele landet

Transformation af udsatte boligområder kræver, at vi bryder med måden, vi aktuelt indretter os på nu og er villige til at eksperimentere.

Sådan lyder det fra samstemmende fra Gunvor Christensen og Claus Bech Danielsen hhv. projektchef hos VIVE og professor hos BUILD.

Ved deres karruselstop sætter forskerne de udsatte områder i transformation under lup.

Med Parallelsamfundsaftalen blev der i 2018 stillet krav om udvikling af fysiske og sociale forandringer i en række særligt udsatte boligområder, de såkaldte omdannelsesområder.

Forandringerne skal være gennemført inden 2030.

Landsbyggefonden har iværksat en evaluering, der løbende skal følge udviklingen i 15 omdannelsesområder. 

Hør mere om de fysiske omdannelser og deres indvirkning på hverdagslivet og sociale forhold.

 

4. Beskæftigelse i Sønderborg

De er dygtige til beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg, hvor der samarbejdes i en strategisk bestyrelse på tværs af kommune og boligforening.

Der er etableret en fremskudt indsats, som møder borgerne helt tæt på deres hverdag, og resultaterne er gode.  

Sammen med Lisbeth Hansen, Jimmy Povlsen og Lasse Kamp hhv. direktør for økonomi og arbejdsmarked i Sønderborg Kommune, adm. direktør hos Salus og arbejdsmarkedschef i Sønderborg Kommune stiller vi skarpt på samspillet mellem byudvikling og beskæftigelse.

 

Don’t miss out

Bystrategisk Udsyn er en serie af konferencer, hvor centrale aktører udveksler løsninger og visioner for byernes fremtid. Vi retter fokus på udviklingen af store såvel som mindre byer i Danmark.

Med udgangspunkt i de almene boliger og bredt samarbejde undersøger vi muligheder og udfordringer fra et bystrategisk perspektiv.

Vi inviterer ledere og ledende medarbejdere på tværs af sektorer, faggrupper og civilsamfund til at deltage, fordi vi tror på, at den fremtidige udvikling i vores by- og boligområder bedst skabes i fællesskab.

Sidste konference i rækken havde fokus på den bystrategiske udvikling af den grønne by – og du kan se et udvalg af konferencens indlæg herunder.

Se oplæg fra konferencen i december 2021

Velkomsttale v. Christian Høgsbro
Velkomsttale v. Christian Høgsbro
Skrevet d. 24-5-2022
Keynote v. Sorcha Edwards inkl. oplæg og Q&A
Keynote v. Sorcha Edwards inkl. oplæg og Q&A
Skrevet d. 24-5-2022
Paneldebat inkl. oplæg og Q&A
Paneldebat inkl. oplæg og Q&A
Skrevet d. 24-5-2022
Oplæg af Anna Esbjørn
Oplæg af Anna Esbjørn
Skrevet d. 24-5-2022
Oplæg af Simon Kjær Hansen
Oplæg af Simon Kjær Hansen
Skrevet d. 24-5-2022
Oplæg af Kirsten Gram-Hansen
Oplæg af Kirsten Gram-Hansen
Skrevet d. 24-5-2022
Oplæg af Steen Christiansen
Oplæg af Steen Christiansen
Skrevet d. 24-5-2022
Digital session v. Christian Ingemann og Roger Buch
Digital session v. Christian Ingemann og Roger Buch
Skrevet d. 17-5-2022
Tak for i dag v. Bent Madsen og Jonas Keiding Lindholm
Tak for i dag v. Bent Madsen og Jonas Keiding Lindholm
Skrevet d. 17-5-2022