PCB Billede 1

Ny forskning i virkningerne af PCB

Landsbyggefonden har medfinansieret forskning af effekterne af PCB, og nye forskningsresultater bliver lanceret i denne uge. Der vil i de kommende år komme flere forskningsresultater.

PCB er et sundhedsskadeligt stof, der spredes i luften. Stoffet blev tidligere brugt i blandt andet fugemasse omkring vinduer og døre.

Forskning peger i retning af PCB’ens skadelige virkninger

De tidlige resultater af den aktuelle forskning i PCB’ens skadelige effekter viser, at kvinder som boede med stoffet under graviditeten, havde større risiko for at få et drengebarn med misdannelsen kryptorkisme (manglende nedfald af testikler i pungen).

Men det slås fast, at kvinder, der bor eller har boet med PCB, godt kan blive gravide, og mødre godt kan amme.

Studiet er finansieret af Landsbyggefonden, Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Bispebjerg Hospital og Helsefonden.

De første resultater er accepteret til publicering i European Journal of Epidemiology, og der vil over de kommende år komme flere.

Læs publikationen her

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har sammen med en gruppe eksperter fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø de sidste fire år arbejdet på at kortlægge helbredskonsekvenserne af udsættelse for PCB (polyklorerede bifenyler) i indeklimaet.

Dekorativt billede.
En række parter deltager i den aktuelle forskning i skadevirkningerne af PCB. (foto: Jens Lindhe)

Studiets resultater

De første resultater viser, at kvinder som boede i PCB-forurenede lejligheder under graviditeten, havde større risiko for at få et drengebarn med misdannelsen kryptorkisme (manglende nedfald af testikler i pungen) sammenlignet med kvinder fra ikke-forurenede lejligheder.

Årsagen er sandsynligvis, at PCB’en har virket hormonforstyrrende i den del af fostertilværelsen, hvor testiklerne dannes.

Hvad betyder resultaterne i praksis for beboerne?

  • Der er tale om en forholdsvis lille overrisiko svarende til 3 ekstra tilfælde pr. 100 drenge.
  • Studiet er det første af sin slags, og selvom sammenhængen mellem PCB og kryptorkisme er statistisk signifikant, kræver det flere studier at sige noget med sikkerhed.
  • Det skal understreges at PCB blot er en medvirkende årsag til kryptorkisme: Børn fødes med kryptorkisme selvom deres mødre aldrig har boet med PCB, og kryptorkisme fandtes før PCB.
  • Kryptorkisme ved fødslen kan behandles med en operation, hvis testiklerne ikke falder ned i pungen af sig selv.
  • På baggrund af dette ene studie, kan det ikke frarådes kvinder at blive gravide, hvis de har boet eller bor med PCB.
  • Hvis man bor et sted, hvor koncentration af PCB overskrider Sundhedsstyrelsens aktionsværdi, bør der umiddelbart iværksættes en plan for at nedbringe niveauerne.
  • De sundhedsmæssige konsekvenser af amning er ikke undersøgt, og der opfordres til, at kommende mødre og ammende holder sig til den nuværende vurdering, som er, at de sundhedsmæssige fordele ved amning klart opvejer den mulige risiko, som dagens niveauer af miljøfremmede stoffer i modermælk kan udgøre.

Forældre til et barn med kryptorkisme, som er optaget af, om misdannelsen skyldes PCB forurening, kan få tilbudt en nærmere individuel vurdering hos Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital efter henvisning fra egen læge.

Dekorativt billede.
Forældre, med mistanke om PCB-skadevirkninger, tilbydes individuel vurdering på Bispebjerg Hospital. (foto: Jens Lindhe)

Videre undersøgelser

Den aktuelle undersøgelse er den første i verden, der undersøger sammenhængen mellem PCB i boliger og risikoen for at udvikle sygdom. Og det er det første af seks undersøgelser, forskergruppen forventes publiceret i løbet af de næste to år.

Emnerne for de videre undersøgelser er risikoen for kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, nedsat sædkvalitet, lungelidelser og kognitive vanskeligheder hos børn. Målet er en udtømmende kortlægning.

Den almene sektor i front

I 2007 kom der for første gang for alvor fokus på, at miljøgiften, PCB, kan udgøre en trussel for mennesker, der opholder sig i bygninger, der er opført i perioden fra 1950 til 1977.

I en rapport fra Københavns Kommunes Miljøkontrol fremgik det, at der i otte ud af 10 nedrevne eller renoverede bygninger var fundet koncentrationer, der oversteg de anbefalede aktionsværdier.

Senere samme år udgav Statens Byggeforskningsinstitut (i dag: BUILD) en rapport, der advarede mod stoffet i bygninger.

I 2009 havde KAB som de første i Danmark kortlagt koncentrationen af PCB i alle ejendomme, hvor der kunne tænkes at være en forekomst.

Undersøgelsen viste, at forekomsten var for høj i Birkhøjterrasserne, som udgjorde en del af Farum Midtpunkt.

I 2012 blev påbegyndt en renovering og oprensning af de 295 lejligheder finansieret af Landsbyggefonden.

PCB i Farum Midtpunkt

Landsbyggefonden besøgte Farum Midtpunkt og skildrede den igangværende renovering:

Se filmen om renoveringen og bliv klogere på PCB her.

I 2013 viste en landsdækkende undersøgelse foranstaltet af Byggeskadefonden, at der i 12.479 almene boliger kunne være PCB, og i 1.152 af dem var koncentrationerne over aktionsværdierne.

Forskellige tiltag har efterfølgende bragt koncentrationen under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Mest drastisk er det sket i Brøndby Strand, hvor fem højhuse, der tilhører tre boligorganisationer, bliver revet ned.