COVERBILEDE

Reformkommissionen er kommet med forslag til nye veje for udsatte unge og voksne

Reformkommissionen har netop udsendt rapporten ’Nye Reformveje 3’ med anbefalinger til reformarbejdet. Rapporten zoomer blandt andet ind på unge uden uddannelse og beskæftigelse.

Reformkommissionen har til opgave at foreslå reformer, der kan øge produktiviteten, velstanden, beskæftigelsen og den sociale mobilitet i samfundet.

I dag er kommissionen kommet med sin tredje og sidste rapport med anbefalinger. Rapporten ser på borgere, som har svært ved at finde vej til et stabilt arbejdsliv. Omdrejningspunktet er bl.a. unge uden hverken uddannelse eller job.

 

Hent rapporten: Nye Reformveje 3

Boligsociale helhedsplaner kan samle aktører om løsning af komplekse problemer

I dag er der ca. 45.000 unge, som hverken er i gang med en uddannelse eller i arbejde. I rapporten nævnes bl.a. de boligsociale indsatser og helhedsplaner, som et redskab.

I de boligsociale helhedsplaner kan almene boligforeninger, kommunale kræfter, civilsamfundsorganisationer, virksomheder og uddannelsessteder integreres i indsatser, der flytter individ og samfund.

En boligsocial helhedsplan består af målrettede indsatser for et udsat boligområde. Indsatserne adresserer en række af de udfordringer, der er i boligområdet.

Omkring en femtedel af den almene boligsektor er i dag dækket af en boligsocial helhedsplan.I januar 2023 var der 51 aktive boligsociale helhedsplaner finansieret med støtte fra Landsbyggefonden.
Se med her og bliv klogere på de boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden:

LBF Thumbnails Boligsocialeindsatser

Boligsociale indsatser løfter beskæftigelsen

De boligsociale indsatser, der landet over gennemføres med økonomiske støtte fra Landsbyggefonden, monitoreres og evalueres løbende for at sikre optimal samfundseffekt.

En række af disse evalueringers konklusioner præsenteres her i kort form – med afsæt i de konkrete boligsociale uddannelses- og beskæftigelsesindsatser i boligområdet Tingbjerg:

På Landsbyggefondens hjemmeside kan du hente et væld af evalueringer, der zoomer ind på aspekter af det boligsociale arbejde, der er blevet evalueret på programniveau af bl.a. VIVE, BUILD og Rambøll:

 

Besøg lbf.dk og se evalueringerne af det boligsociale arbejde. 

 

Du kan også finde viden og resultater om boligsociale kerneaktiviteter hos Center for Boligsocial Udvikling. 

 

Besøg cfbu.dk

 

Kort over boligsociale indsatser

I samarbejde med Landsbyggefonden er boligorganisationer og kommuner landet over i gang med at pege udviklingen i Danmarks udsatte boligområder i en ny retning.

Målet er at give beboerne de samme muligheder i livet som andre borgere, og midlerne er lokalt tilpassede indsatser, der udvikles og gennemføres på tværs af organisationer og sektorer.

På Det Boligsociale Danmarkskort har vi samlet nogle af de vigtigste oplysninger om indsatserne, der er støttet af Landsbyggefonden.