ATR1462

Renovering løfter både boliger og beboere

Almene boliger får både et fysisk og socialt løft, når Landsbyggefonden yder støtte til renoveringer. For med renoveringerne kommer lærepladser til unge og jobmuligheder til ledige.

Tekst: Anne Kathrine Spangsberg Rosener, foto: Alex Tran

Mohamed Ibrahim har et stort og meget glad smil, og han går rask til hen ad stien ved boligblokken i Fyrreparken i Odense.

Han vil vise, hvordan han arbejder med at flytte hegnene på den byggeplads, der siden foråret 2020 har omdannet boligområdet til et virvar af hegn, køreplader, stilladser, afspærringer og store tunge maskiner, der river betonstykker af facaderne, og kører dem ud til en parade af røde affaldscontainere.

 

Renovering med mange formål

Her bliver der arbejdet hårdt på at renovere og ombygge FAB, Fyns Almennyttige Boligselskabs afdeling i Vollsmose.

Fra foråret 2020 og de kommende tre år skal blokkene én efter én have nye køkkener og badeværelser, der skal være nye tilgængelige lejligheder, og alle facader får helt ny beklædning, som visuelt vil give Fyrreparken et helt nyt liv.

Men det er ikke kun fysisk, at Fyrreparken får et løft. For med støttekronerne fra Landsbyggefonden fulgte et krav fra den daværende Boligaftale (fra 2014) om, at 12 % af de beskæftigede på byggepladsen skulle være lærlinge.

Denne procentsats er hævet til 14 % i den aktuelle Grøn boligaftale 2020.

På den måde er store renoveringsopgaver i de almene boliger med til at løfte det sociale ansvar med både uddannelse og beskæftigelse.

FAB har selv en klar strategi for arbejdet med socialt ansvar, og stiller i udbudsmaterialet både krav om lærlinge og desuden om beskæftigelse af såkaldte snusepraktikanter, især med fokus på deres egne beboere.

Hjælp ledige i job og uddannelse: Gode erfaringer fra Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB

FAB har en klar strategi for det sociale ansvar – også når de bygger.

FAB har samarbejde med mange aktører for at få unge og ledige med i byggefasen, og deltager bl.a. i samarbejdet med Byg til Vækst på Fyn.

FAB stiller præcise krav i udbudsmaterialet om det sociale ansvar, og har krav om:

  • Samarbejde med Byg til Vækst, og snusepraktik for beboere i afdelinger og nærområdet.
  • Krav til 14 % lærlinge i alle byggesager.
  • Krav til entreprenører om mentorordninger og oplæring af snusepraktikanter.
  • Krav om fokus og opfølgning på byggemøder til registrering og dokumentation af lærlinge og praktikanter.

FAB anbefaler andre boligselskaber at være meget præcise i udbudsmaterialet med krav til entreprenører om lærlinge og praktikanter og samtidig have fokus på samarbejdet med andre aktører, fx jobcentre og erhvervsskoler.

Mohamed Ibrahim har fået et løntilskudsjob i Fyrreparken, 
hvor han også selv bor med sin familie.
Mohamed Ibrahim har fået et løntilskudsjob i Fyrreparken, 
hvor han også selv bor med sin familie.

I Fyrreparken bor Mohamed Ibrahim selv med sin kone og deres lille datter – og en lille ny på vej, han er 27 år, og han er synligt stolt over, at han efter fire ugers praktik på byggepladsen har fået seks måneder i løntilskud som pladsmand hos Hansson & Knudsen A/S, hovedentreprenør på byggeprojektet.

”Jeg bor i blokken lige bagved, det er den næste, der skal renoveres”, fortæller han med sit store smil.

Jobbet indebærer, at han åbner pladsen om morgenen og lukker den om aftenen, han står for at opsætte og flytte hegnene, og han sørger for at holde pladsen ryddelig.

 

Flere kommer i job og uddannelse

FABs projektleder på byggepladsen, Peter Boas, holder jævnligt byggemøder med projektchef Jimmi Steiner og sektionschef Daniel Slettemose fra Hansson & Knudsen A/S, hvor de følger med i beskæftigelsen på pladsen.

Her er flere ledige som Mohamed Ibrahim i såkaldt snusepraktik, ligesom unge i håndværkeruddannelser har deres faste gang som lærlinge.

For når maskiner og håndværkere rykker ind i de almene boliger, skabes der arbejdspladser til ledige og uddannelse til unge.

Siden 2014 har det i Boligministeriets Boligaftale været et krav, at der i renoveringer i almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden skal være 12 % lærlinge blandt de beskæftigede.

Krav om lærlinge i bygge- og anlægsbranchen

Med Boligaftalen fra 2014 blev det et krav, at der blandt de beskæftigede ved byggesager i almene byggerier støttet af Landsbyggefonden skulle være 12 % lærlinge i praktik.

Optælling fra BL – Danmarks Almene Boliger viser for årene 2013 – 2018, at der blandt entreprenørerne på almene byggesager i gennemsnit havde været 12,75 % lærlinge i praktik på byggesagerne.

Kravet er landsdækkende, og altså ikke for hver enkelt byggesag.

Med Grøn Boligaftale 2021 -2026 er ambitionen for praktikaftaler i forbindelse med byggesager støttet af Landsbyggefonden steget til 14 %.

På grund af Corona-situationen er der i boligaftalen afsat 18,4 mia. kr. i 2020 og 2021 til en ekstraordinær afvikling af Landsbyggefondens venteliste.

Det skønnes i boligaftalen, at indsatsen vil understøtte ca. 3400 praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen, heraf ca. 2100 pga. fremrykningen af Landsbyggefondens venteliste.

Kilde: Grøn Boligaftale 2021-2026

 

Kravet stiger i Grøn Boligaftale 2021 – 2026 til 14 % lærlingeaftaler, og på store renoveringsopgaver som Fyrreparken er det ifølge Daniel Slettemose, ikke svært at nå målet.

Da vi besøger byggepladsen, har Hansson & Knudsen A/S pt. syv lærlinge ud af 63 ansatte, blandt andre fire murerlærlinge, som er i fuld sving med det nye beboerhus, som også er en del af byggeprojektet.   

ATR1391

ATR1338

Byggepladser giver uddannelse til unge

I Fyrreparken har fire murerlærlinge fået en særlig opgave med at mure facaden på afdelingens nye beboerhus. De tre af dem: Kenneth Neupart, 21 år, André Andersen, 20 år og Benjamin Bondesen, 27 år viser deres arbejde.

Opgaven er en del af deres uddannelse, hvor de får afprøvet både deres tekniske kunnen, samarbejde og planlægning af opgaven.

De er alle i lære hos Hansson & Knudsen A/S, der har mange opgaver for almene boliger. De almene byggeprojekter med støtte fra Landsbyggefonden sikrer dermed arbejde og lærepladser til de unge.

 

Byggeriet skaber job

Udover at skaffe praktikpladser til unge i håndværksfag, har FAB også lokalt gode erfaringer med at skaffe job og uddannelse til ledige beboere i de afdelinger, hvor der bygges og renoveres.

For på Fyn har flere ledige som Mohamed Ibrahim fået chancen for at afprøve arbejdet på en byggeplads gennem snusepraktik.

Det er et tilbud via Byg til Vækst; et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner, Dansk Byggeri, fagbevægelsen og bygherrerne om at løfte ledige fra lokalområderne til beskæftigelse ved hjælp af praktikaftaler på fire uger.

Susanne Toftager er sekretariatschef i Byg til Vækst, der har gode erfaringer med samarbejdet med FAB. For lige da renoveringen i Fyrreparken gik i gang, afsluttede man i foråret 2020 den hidtil største renoveringssag på Fyn; FABs afdeling Korsløkkeparken i Odense.

”Vi har kæmpesucces med at skaffe ledige i praktikforløb, og omkring halvdelen af dem kommer videre i job eller uddannelser i byggebranchen,” siger Susanne Toftager.

I Korsløkkeparken kom 180 ledige i snusepraktik, og tal fra Byg til Vækst viser, at de 60 efterfølgende er kommet i job, og 25 er i gang med at blive faglærte med en erhvervsuddannelse.

”På landsplan er lærlinge en samfundsløsning, mens snusepraktik er vejen til job for ledige på lokalt plan. En anden god ting for os er, at vi får lokale ambassadører i boligområdet blandt beboerne, de er med til at tale projektet op, og det har en kæmpe værdi for os,” siger Peter Boas.

Daniel Slettemose og Jimmi Steiner fra Hansson & Knudsen A/S er vant til arbejdet med snusepraktikanter på byggepladserne, og for projektleder i FAB, Peter Boas, th, 
er praktikken et vigtigt redskab for at få ledige beboere i job.
Daniel Slettemose og Jimmi Steiner fra Hansson & Knudsen A/S er vant til arbejdet med snusepraktikanter på byggepladserne, og for projektleder i FAB, Peter Boas, th, 
er praktikken et vigtigt redskab for at få ledige beboere i job.

 

Det sociale ansvar betaler sig

FAB sætter socialt ansvar højt i dets strategi, og derfor er der i alle byggeudbud krav til tilbudsgiver om at løfte opgaven med både lærlingepraktik og snusepraktik.

”Vi stiller krav om, at de i deres tilbud skal afsætte tid til mentorordninger og til oplæring af snusepraktikanter, fordi det sociale ansvar er meget vigtigt for os som bygherre,” siger Henrik Max Rasmussen.

I udbudsmaterialet beskriver FAB derfor helt præcist, at det er et krav, at entreprenørerne samarbejder med Byg til Vækst. Og det er et krav, at der kommer snusepraktikanter fra FABs egne boliger.

”Vi skal sikre os, at virksomhederne leverer ydelsen. Men vi oplever i vid udstrækning, at alle støtter op om det. Fordi det også er i virksomhedernes egne interesse at tiltrække arbejdskraft,” siger Henrik Max Rasmussen.

Og den strategi betaler sig.

Helt lavpraktisk giver det en positiv effekt på byggepladserne, hvor de kan registrere mindre hærværk, fordi beboerne tager mere ansvar.

I det store billede kan de i Korsløkkeparken spore et løft i beskæftigelsen, som både kan skyldes den nye indsats med fleksibel udlejning og resultaterne fra snusepraktikken.

Det nyeste tal fra Odense Kommune viser, at antallet af beboere udenfor arbejdsmarkedet i Korsløkkeparken i august 2020 var faldet til 39,5 %.

I Fyrreparken i Vollsmose får de otte blokke nye teglsten i forskellige farver, der bryder  de lange facader op og visuelt skaber et løft.
I Fyrreparken i Vollsmose får de otte blokke nye teglsten i forskellige farver, der bryder de lange facader op og visuelt skaber et løft.

 

Indsatserne kommer tæt på beboerne

Med Byg til Vækst bliver beboerne opsøgt af både FABs boligsociale medarbejder og af kommunens medarbejder fra jobcenteret, Poul Philipsen, der har adgang til kommunens data over ledige i boligområdet.

Han kan derfor opsøge de ledige direkte, og han er rigtig god til at tale med de unge i øjenhøjde, fortæller byggechef i FAB Henrik Max Rasmussen.

Mohamed Ibrahim tæller med sit løntilskudsjob også godt i statistikken hos Byg til Vækst. Og måske kommer han endda til at tælle i statistikken over de snusepraktikanter, der går videre i uddannelse.

”Jeg kunne godt tænke mig at blive murer. Men det skal jeg snakke med min chef om, siger han.

I første omgang vil Hansson og Knudsen A/S kunne tilbyde ham at få AMU-kurser, så han fx får et truckførerkort og dermed kan få flere arbejdsopgaver på byggepladsen.

Entreprenørfirmaet er i hvert fald meget glad for at have Mohamed Ibrahim ansat som pladsmand:

Han er virkelig engageret og viser, at han virkelig vil det her, siger projektchef Jimmi Steiner.