Bystrategisk Udsyn DAC 2021 By Lars Just 017

Sammen om den grønne by

Genial genanvendelse. Energioptimering. Vigtigheden af nye vaner. Værdien ved fællesskab. Det var en lang inspirationsliste og fuldfed faglig viden, deltagerne til Landsbyggefondens seneste konference om bystrategisk udsyn gik hjem med. Et af konferencens vigtigste budskaber blev leveret afslutningsvis og kom på samme tid til at indramme hele dagens indhold, der også havde et internationalt perspektiv.

Af: Kathrine Krebs, foto: Lars Just , video: Henrik Groth.

Bent Madsen, der er administrerende direktør i Landsbyggefonden, leverer en rammende opsummering, der både er en programerklæring for konferencen og peger ind i fremtiden:

”Målet med konferencen er at dele erfaringer og få inspiration til bedre boliger og byer. Vi ønsker at være en vigtig bystrategisk aktør og bidrage til samfundets grønne omstilling.”

Landsbyggefonden vil styrke sin samfundsmæssige rolle som central bystrategisk aktør gennem en aktiv bystrategi, blandt andet med tre formål:

  • At skabe gode, sunde, tilgængelige, energieffektive og betalbare boliger med fællesskabsmuligheder.
  • At understøtte lokale indsatser for borgerne/beboerne der bidrager til uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft og aktivt medborgerskab.
  • At etablere bæredygtige løsninger, bynatur og biodiversitet, der skaber høj rekreativ og social værdi og samtidig mindsker klimaproblemer.
Billede 1 + tekst 2
Bent Madsen er administrerende direktør i Landsbyggefonden og pointerer, at ved at dele erfaringer og få inspiration, kan aktører i fællesskab skabe bedre boliger og byer.


Bent Madsen fortsætter med klar reference til dagens keynote:

”Ingen kan løfte opgaven alene, og vi må alle gøre op med vanetænkning. Derfor løfter vi også blikket ud over landets grænser.”

Internationale toner i en dansk symfoni

Netop det internationale perspektiv leverer keynote speaker Sorcha Edwards fra organisationen Housing Europe.

Billede 2 + tekst 3
Sorcha Edwards fra organisationen Housing Europe er keynote speaker på konferencen for at tilføre internationalt perspektiv og erfaringer fra rundt omkring i Europa.


Housing Europe samler 43.000 boligudbydere i 25 lande, og Edwards fokus er på EU’s Green New Deal, der med en pulje på 1,8 milliarder Euro har en ambition om 35 millioner forbedrede og betalelige boliger inden 2030.

Green New Deal-aftalen blev indgået, lige som pandemien gjorde sit indtog og tydeliggjorde udfordringer på boligområdet.

Især nedlukningerne har sat en række afgørende forhold i relief:

"COVID har vist alle, at hjemløshed er et samfundsproblem, der skal håndteres som samfund og ikke overlades til den enkelte. Det har også kastet lys over, at mange, især unge, ikke kan få en passende bolig, og at adgang til plads og natur er vigtig for vores sundhed,siger Edwards og fortsætter med at opridse nogle af de aktuelle problemstillinger:

"Desuden er skellet mellem rig og fattig blevet større, fordi boligudgifterne til de fattigste relativt er steget mest”.

Vejen ud af dilemmaerne er både ganske simpel og monumental overvældende:

”Fordi alle har brugt mere tid i hjemmet, er det blevet tydeligt, at boliger af den laveste kvalitet er mest tilbøjelige til at blive opvarmet på en uholdbar og omkostningstung måde. Derfor bliver den grønne aftale kun en succes, hvis vi formår at skabe fremtidssikrede boliger med varme- og kølesystemer til overkommelige priser”.

Edwards runder af med at pointere vigtigheden af, at inspirationen skvulper frem og tilbage over landegrænser og letter samtidig på hatten over for dagens værter:

”Danmark er allerede godt med og inspirerer andre på vejen til at skabe gode, grønne hjem for alle.”

Billede 3 + tekst 4
Med udgangspunkt i EU’s Green New Deal fortæller Sorcha Edwards om udfordringer og muligheder for at opnå både bedre boliger og forbedret klima.


Flere veje til bæredygtige boliger

Sorcha Edwards bliver afløst af et dansk panel med blandt andet Simon Kjær Hansen, der er leder af Copenhagen Center for Public Policy på Københavns Universitet og forfatter til bogen ’Et forsvar for storbyen’.

Kjær Hansen ridser sine og bogens pointer kort op:

”Bæredygtighed handler ikke kun om materialer. Byer gør det nemmere at bo grønt, fordi vi her bor på mindre plads, tættere og i højden.”

Se dagens oplæg

Velkomsttale v. Christian Høgsbro
Velkomsttale v. Christian Høgsbro
Skrevet d. 20-12-2021
Keynote v. Sorcha Edwards inkl. oplæg og Q&A
Keynote v. Sorcha Edwards inkl. oplæg og Q&A
Skrevet d. 20-12-2021
Paneldebat inkl. oplæg og Q&A
Paneldebat inkl. oplæg og Q&A
Skrevet d. 20-12-2021
Oplæg af Anna Esbjørn
Oplæg af Anna Esbjørn
Skrevet d. 20-12-2021
Oplæg af Simon Kjær Hansen
Oplæg af Simon Kjær Hansen
Skrevet d. 20-12-2021
Oplæg af Kirsten Gram-Hansen
Oplæg af Kirsten Gram-Hansen
Skrevet d. 20-12-2021
Oplæg af Steen Christiansen
Oplæg af Steen Christiansen
Skrevet d. 20-12-2021
Digital session v. Christian Ingemann og Roger Buch
Digital session v. Christian Ingemann og Roger Buch
Skrevet d. 20-12-2021
Tak for i dag v. Bent Madsen og Jonas Keiding Lindholm
Tak for i dag v. Bent Madsen og Jonas Keiding Lindholm
Skrevet d. 7-7-2022

Han forsætter: ”Resultatet er blandt andet lavere energiforbrug, mindre transport og fællesskab om for eksempel rørsystemer, der på sigt vil gøre det let at implementere grønne løsninger hurtigt. Vejen til bæredygtighed er at bo tæt, højt og fælles”.

Billede 4 + tekst 6
Simon Kjær Hansen bruger sin bog ’Et forsvar for storbyen’ til at anvise vejen til mere bæredygtige boliger, der er mindre og fælles om alt fra ydre rammer til indre rørføring.


Grøn byudvikling står også højt på dagsorden i Albertslunds Kommune, men vejen er en anden.

Her er ønsket at holde højden nede og give byens borgere plads og luft både ude og inde, fortæller byens netop genvalgte borgmester gennem ti år, Steen Christiansen:

”Vi er i gang ved at omstille Albertslund til et bæredygtig samfund, for det er svaret på blandt andet klimaudfordringerne,” siger borgmesteren og retter fokus mod kommunens almene boligmasse:

”Når der bliver renoveret almene boligområder i Albertslund, er det med det perspektiv at skabe grøn renovering af områderne.”

Billede 5 + tekst 7
Diskussionen er livlig til konferencens paneldebat, hvor deltagere i humoristisk tone udfordrer hinanden på vigtige emner, men tilsammen viser flere veje til grøn omstilling af boliger og byer.


Borgmesteren fremhæver gode eksempler på energioptimering, skabt på baggrund af forsøg udviklet i samarbejde med beboere og anvendt som skabelon.

Ifølge civilingeniør og professor på Aalborg Universitet, Kirsten Gram-Hansen er energioptimering dog ikke nok. 

”Vi har arbejdet med energiforbedring i Danmark i 30 år, men vi forbruger fortsat det samme! Vi får godt nok effektiviseret, men vi vænner os til mere komfort og plads, så vi er nødt til at se på vores livsstil."

Gram-Hansen fortsætter: ”40 procent af de danske husstande består af én person, så hvordan vi bor, matcher slet ikke boligbestanden, og det betyder, at mange bor en eller to i et stort parcelhus."

”Vi er nødt til at tænke anderledes, for vi kan ikke skille teknologi og adfærd ad” , slår professoren fast.

Hun fremhæver flere veje til mere bæredygtige boliger, blandt andet færre kvadratmeter pr. person, mere deling og fællesskab samt bedre styring af varme og ventilation med teknologi.

Billede 6 + tekst 8
Kirsten Gram-Hansen er civilingeniør og professor på Aalborg Universitet, og hun understreger med fakta behovet for at supplere energioptimering med adfærdsændringer.


En karrusel fuld af gode idéer

Efter paneldebatten er næste del af konferencen en karrusel, hvor deltagerne i grupper bliver ført rundt til fire forskellige aktører.

Hver af karrusellens sessioner rummer forskellige indfaldsvinkler til udvikling af den grønne by.

Et stop er en særlig rundtur i DAC’s nye udstilling ”Bo bedre bæredygtigt”, der tager sit afsæt i tegnestuen Vandkunstens 50-årige virke.

Udstillingen rummer eksempler på fremtidens boliger, der er mindre, men har mere fællesskab indbygget.

Deltagerne får en guidet præsentation af udstillingens kurator Sara Hatla Krogsgaard og af kommunikationschef på Dansk Arkitektur Center Mia Heil Rasmussen.

Billede 7 + tekst 9
’Bo bedre bæredygtigt’ er DAC’s seneste udstilling, der med afsæt i tegnestuen Vandkunstens 50-årige virke viser eksempler på at bo småt, godt og bæredygtigt.


Karrusellen bringer også deltagerne til arkitekt og CEO i Gehl Architects, Helle Søholt, der blandt andet udfolder det aktuelle arbejde og de strategiske tanker bag Landsbyggefondens fysiske og boligsociale review boards.

Her er fokus på at styrke det bystrategiske perspektiv ved at samtænke indsatser, skabe bedre infrastruktur og netværk.

Helle Søholt fremhæver matrikeloverskridende samarbejde og helhedsorienteret tænkning som væsentlige bystrategiske metoder.

Billede 8 + tekst 10
Helle Søholt er arkitekt og CEO i Gehl Architects. Desuden sidder hun i Landsbyggefondens fysiske og boligsociale review boards, der udfordrer vanetænkning.


At benytte greb som disse (der bl. a. sigter mod at skabe mere bynatur) til at forme bedre boligområder og byliv, er et eksempel på en konkret vej til målet.

Bolden er givet op og banen åben

Også Landsbyggefonden bidrager til karrusellen. Den almene boligsektor udgør 20 procent af den danske boligmasse, så fonden er med sine aktiviteter i sektoren en central aktør.

Effekten af forbedringer er betydelig for miljøet, eftersom de danske boliger står bag 25 procent af landets samlede energiforbrug.

Landsbyggefondens indsatser for at skabe mere bæredygtige boliger er derfor direkte medvirkende til at skabe store samfundseffekter.

”Vores mål er både at reducere energiforbrug i almene boliger ved renovering og samtidig sikre beboerne sunde boliger og gode vilkår – også økonomisk,” fastslår Bente Heltberg, der er byggeteknisk konsulent i Landsbyggefonden.

”Vi har to midler til at nå målene: Dels energi- og klimascreening og dels Grøn Garanti,” slår hun fast.

Billede 9 + tekst 12
Byggeteknisk konsulent Bente Heltberg fortæller, hvordan støtte fra Landsbyggefonden hjælper til at reducere energiforbrug og skabe gode vilkår for beboerne i almene boliger.


Mens Landsbyggefondens energi- og klimascreeningsordning søger at optimere det bæredygtige aspekt af en allerede vedtaget renovering, så kan Grøn Garanti påvirke fremtiden.

Denne garantiordning søger nemlig at opmuntre til en boligafdelings fremtidige energiinvesteringer ved at garantere, at beboernes husleje holdes i ro, uanset udfaldet af en investering i øget energibesparelse.

Til sammen giver det mindre risiko og mere tryghed, hvad der også er en vigtig del af at få alle med.

Vanetænkning og automatpilot skal pensioneres

De fremadrettede økonomiske støtteordninger indgår i den visionære mikstur, som Bent Madsen afslutningsvis blander fra konferencens hovedscene:

”Konferencen har givet os alle inspiration, og i Landsbyggefonden har vi for længst lært, at vi ikke ved alt, men er nødt til at tænke ud af boksen.”

På denne måde bliver selve konferencen ’Bystrategisk Udsyn: Sammen om den bæredygtige by’ et konkret udtryk for Landsbyggefondens stilling som en både ansvarlig, aktiv og innovativ bystrategisk aktør.

Vi er ikke så konservative, som vi har ry for, og vores review boards fik os til at indse, hvor stor en udfordring, det er, når forslag til boligforbedringer er baseret på formodningen om, hvad vi stiller krav om,” siger Bent Madsen.

Denne vanetænkning – på begge sider af bordet – kan have dybe rødder, men må og skal udfordres.

Billede 10 + tekst 13
Landsbyggefondens nytiltrådte Driftsdirektør er en gammel kending. Den tidligere chef for Særlig Driftsstøtte Leif Tøiberg skal som leder af Landsbyggefonden være med til at anslå den aktive og åbne tilgang samt formidle de bystrategiske visioner.


Bent Madsen runder konferencen ’Sammen om den grønne by’ af med følgende salut:

”Hermed en opfordring til at tænke nyt og slippe jordforbindelsen lidt, for vi vil gerne udfordres på, hvordan vi i fællesskab skaber bedre og mere bæredygtige boliger og byer”.

Billede 11
Deltagerne sender i løbet af konferencen input til en fælles ordsky. I starten står ordet inspiration centralt, mens der i slutningen bliver sat mange stærke ord på oplevelsen.

Bystrategisk Udsyn - en konferencerække

Bystrategisk Udsyn er en serie af konferencer, hvor centrale aktører udveksler løsninger og visioner for byernes fremtid. Fokus er på udviklingen af både store og små byer.

Med udgangspunkt i de almene boliger og bredt samarbejde bliver muligheder og udfordringer for en bæredygtig udvikling belyst fra et bystrategisk perspektiv.

Landsbyggefonden inviterer ledende medarbejdere på tværs af sektorer, faggrupper og civilsamfund til at deltage ud fra en tro på, at den fremtidige udvikling i by- og boligområder bedst skabes i fællesskab.

'Bystrategisk Udsyn: Sammen om den grønne by’ blev afholdt hos Dansk Arkitektur Center i BLOX den 2. december 2021. Det var den tredje i rækken af bystrategiske konferencer.

Læs mere på bystrategiskudsyn.dk, og hold dig opdateret omkring den næste konference!