Udstilling Bred

Udstilling: Oplev nye idéer til Fremtidens Generationskvarterer

Fra fredag d. 30. juni, 2023 udstilles ’Fremtidens Generationskvarterer i Jernbanebyen i København’. Her kan du komme helt tæt på forskellige bud på, hvordan fremtidens boligområder kan udvikle sig, så de bedst muligt er gearet til en fremtid, hvor vi bor og lever sammen på tværs af generationer. Idékonkurrencen Neighbourhoods for Generations kårede fire vinderprojekter – hver får en videopræsentation her i artiklen.

I udstillingen har vi samlet de fire vinderidéer og ti honourable mentions, der spænder fra integrerede plejeydelser, boligtypologier, flyttekæder og cirkularitet til nye rammer for samarbejde i boligområderne.

Desuden bidrager Nationalmuseet med en udstillingsdel, hvor du kan blive klogere på de almene boligers historie.

Udstillingen løber fra d 30. juni til den 31. oktober, 2023.
Du finder den i Living Places-pavillonerne, Otto Busses Vej 29A, 2450 København SV.

Vinderprojekterne - med deres egne ord

The #ABC-Strategy
The #ABC-Strategy
Skrevet d. 29-6-2023
Thinking Outside The B(l)ox
Thinking Outside The B(l)ox
Skrevet d. 29-6-2023
Feed-Back
Feed-Back
Skrevet d. 29-6-2023
Nursing the Care
Nursing the Care
Skrevet d. 29-6-2023

Baggrund: Idékonkurrencen med tag i de store samfundsagendaer

Demografien ændrer sig markant i de kommende årtier, og det får indflydelse på store dele af vores samfund og levevis.

Vi bliver flere ældre, og de ældres liv ændrer sig også. Mange har et aktivt liv højt oppe i alderen, men flere af os bliver også ensomme, og det går ud over helbredet.

Det stiller nye krav til vores boliger og byområder. Hvordan skaber vi boligkvarterer, der imødekommer de nye behov på en fleksibel måde, så forskellige generationer kan bo tæt ved hinanden, så vi styrker fællesskabet og den sociale lim, reducerer ensomheden og medvirker til gode betingelser for civilsamfundet og for god velfærd?

Billede 1
Steen Birkedal er Driftsdirektør i Landsbyggefonden - og begejstret for den iderigdom og inspiration, som idékonkurrencen har genereret til gavn for hele den almene sektor.

Steen Birkedal, der er Driftsdirektør i Landsbyggefonden, udtaler i den forbindelse:

”Vi står aktuelt over for store demografiske udfordringer. Det kræver nytænkning på tværs af både faggrupper og sektorer. Den almene boligsektor er helt afgørende for udviklingen af gode byer og samfund og i Landsbyggefonden har vi med idekonkurrencen ’Neighbourhoods for Generations’ fået en lang række nyskabende og inspirerende ideer til gavn for hele den almene boligsektor,” siger han og fortsætter:

”Derfor er vi både glade og stolte over, at vi nu kan udstille vinderideerne, så vi kan være med til at inspirere boligområder i hele Danmark."

Besøg hjemmesiden for idékonkurrencen