Indbetaling 0110 Lejerbo Fredensborg Afd 171 1

Nyt regulativ i 2013

Landsbyggefonden vedtog i 2013, som følge af lov om almene boliger, et nyt regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden fra almene boligafdelinger, selvejende ungdoms- og ældreboliginstitutioner samt kommunale, tidligere amtskommunale ældreboliger og friplejeboliger, der har modtaget offentlig støtte.

Regulativet omhandler indberetning, registrering og administration af lån og indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Regulativet trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Regulativet indeholder følgende større ændringer:

  • Alle lån i alle afdelinger skal indberettes.
  • Landsbyggefondens lånregister skal omfatte alle lån.
  • Byggerier med tilsagn efter 31. december 1998 omfattes.
  • Opkrævning af negativ ydelsesstøtte på renoveringslån.
  • Opkrævning til nybyggerifonden, herunder negativ ydelsesstøtte.
  • Selvejende almene ungdoms- og friplejeboliger er omfattet.
  • 
Landsbyggefonden overtager administration af rentesikring ved tolagsbelåning, når mindst et lån tilknyttet rentesikringssagen er færdigbetalt.

Desuden er der mindre ændringer af mere redaktionel karakter. Ændringen betyder blandt andet, at alle lån i alle afdelinger er indberetningspligtige fra indberetningen i 2014. Indberetningen skal fortsat foretages inden 15. juni hvert år.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.