Ældreboliger Fsb Sundparken 02

Vurderings- og arealbidrag

Tabel 4. Udviklingen i de pligtmæssige bidrag i mio. kr. for perioden 2010-2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 I alt
A-indskud 68 68 68 68 68 68 408
G-indskud 754 754 775 784 787 793 4.647
Ialt 822 822 843 852 855 861 5.055

 

Vurderingsbidrag

A-indskud
De oprindelige pligtmæssige bidrag efter vurdering (A-indskud) er i henhold til § 79 i lov om almene boliger med videre opkrævet med 68 mio. kr.

Arealbidrag

G-indskud
I henhold til § 80 i lov om almene boliger er arealbidrag – altså G-indskud – opkræ- vet med 61,40 kr. pr. m2 for afdelinger, som er taget i brug før 1. januar 1965, og med 27,45 kr. pr. m2 for afdelinger med kommunal fritagelse for bidrag samt for afdelinger, som er taget i brug i perioden 1. januar 1965 indtil 1. januar 1970.

Fritagelser for arealbidrag
Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fon- den derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. pr. m2. G-indskud har herefter i alt andraget ca. 793 mio. kr.