Driftstoette 0607 Lejerbo Glostrup Afd 22 Glostrupparken 2

Om Særlig driftsstøtte

Landsbyggefonden kan yde forskellige former for særlig driftsstøtte:

  • Det kan dreje sig om lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre en afdelings videreførelse.
  • Udsatte boligområder kan søge tilskud til boligsocial indsats, hvis området har alvorlige udfordringer af boligsocial og økonomisk karakter. Tilskuddet kan have form af huslejestøtte eller boligsocial indsats.

LÆS MERE OM OMPRIORITERING I BILAGET

LÆS MERE OM HJEMFALDSKLAUSULER I BILAGET

LÆS MERE OM SOCIAL OG FOREBYGGENDE INDSATS I BILAGET

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.