Tilskud Version2

Anvendelse af trækningsretten

Boligforbedring og beskæftigelse

Trækningsretten har en betydelig effekt på boligforbedring og beskæftigelse. For hver krone der ydes i tilskud via trækningsretten, blev der i 2015 udført arbejder for mere end tre kroner.

I 2015 er der ydet tilskud på 486 mio. kr. via trækningsretten. Det har udløst arbejder for 1.711 mio. kr. De seneste seks år er der gennemført arbejder med tilskud fra trækningsretten for ca. 9,5 mia. kr.

Energibesparelse

Såvel forbedringsarbejder som de særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, for eksempel vedrørende klimaskærmen, indebærer energibesparende foranstaltninger.

Energibesparende foranstaltninger udgør formentlig 40 % af den samlede anskaffelsessum. Det svarer rundt regnet til 600 mio. kr. i 2015.