hero lbf.jpg

Årsberetning 2018 - i kort form og til fuld download

Velkommen til den digitale opsummering af årets Beretning fra Landsbyggefonden. Her finder du en kortere behandling af en række af de temaer, der har været centrale i 2018. Her kan du også downloade den fulde version af Årsberetningen som PDF.

se film om landsbyggefonden

Året der gik i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden bidrager til støtten og udviklingen af det almene boligbyggeri og sektorens konkurrenceevne. Det sker gennem forskellige støtteordninger og unik data- og evidensbaseret viden. Derved er fonden med til at sikre en bæredygtig fremtid for livet i de almene boligområder.

Administration

I dette center håndteres indbetalingerne til fonden. Administrationscentret driver endvidere en række centrale IT-løsninger – fx Stamdata-registret og søgepartalen Danmarkbolig.dk

 

Almen Analyse

Center for Almen Analyse forestår fondens omfattende indsamling og produktion af statistisk viden om den almene sektor. Endvidere driver centret en række digitale platforme, der styrker sektorens samarbejde og effektivitet.

 

 

Særlig driftsstøtte

I Center for Særlig Driftsstøtte udmøntes en række centrale støtteordninger - fx. renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejestøtte. Endvidere er den boligsociale indsats og indsatsen på kommunikationsområdet forankret her.

 

ARBEJDET FORTSÆTTER I 2019

Landsbyggefonden udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. Eksempelvis når det drejer sig om støtte til helhedsplaner for boligområder. Når det kommer til at stille digitale platforme for data og viden til rådighed. Eller i skabelsen af konkrete samarbejder mellem sektorens parter.

Følg os her:

Projekter i 2018

Boligsocial jobskabelse er koordination, timing – og viljen til at tage et samfundsansvar
Boligsocial jobskabelse er koordination, timing – og viljen til at tage et samfundsansvar
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Altanrenovering balancerer mellem hensyn til inde, ude, oppe og nede
Altanrenovering balancerer mellem hensyn til inde, ude, oppe og nede
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Fra kollegieværelser til ungdomsboliger
Fra kollegieværelser til ungdomsboliger
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Stærke indsatser former fremtiden for børn og unge i de udsatte boligområder
Stærke indsatser former fremtiden for børn og unge i de udsatte boligområder
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Til kamp mod udgifter til el og varme – med den gratis sol som våben
Til kamp mod udgifter til el og varme – med den gratis sol som våben
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Hård og blød byudvikling skaber tilsammen effekt i Charlottekvarteret
Hård og blød byudvikling skaber tilsammen effekt i Charlottekvarteret
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Fra os til dig: Her er fem aktuelle videoer om støttede renoveringer
Fra os til dig: Her er fem aktuelle videoer om støttede renoveringer
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere
Forvaltnings Klassifikation: Et systemskifte er undervejs
Forvaltnings Klassifikation: Et systemskifte er undervejs
Skrevet d. 24-4-2019
Læs mere

Ind- og udbetalinger

Indbetalinger fra en vifte af landets almene boligformer er grundlæggende for Landsbyggefondens virke. Disse midler udmøntes efterfølgende efter Landsbyggefondens regulativer.

Nybyggeri seneste 5 år

Som bygherrer kan almene boligorganisationer modtage grundkapitallån til offentligt støttet byggeri. Landsbyggefonden yder i begrænset omfang støtte til nybyggeri.

Renovering i den almene sektor

Renoveringsstøtte gives til arbejder, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver. Støtten kan udbetales til: opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedret tilgængelighed, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer


Ledige boliger 2018

Landsbyggefonden opgør antallet af ledige boliger i byggeri tilhørende almene boligorganisationer. Ledige boliger defineres her som boliger, der påfører afdelingen/boligorganisationen økonomiske tab.

Værktøjer

 

DanmarkBolig.dk: Her får du en en fasttrack-løsning til din almene boligjagt

Søg - og du skal finde. Søgeportalen DanmakBolig.dk samler mere end en halv million almene boliger. Her kan du begynde jagten på drømmeboligen og søge efter, hvad det skal være, hvor det skal være.

Læs mere

 

Billed af udluftningSkimmel.dk: Forebyggelse og førstehjælp

Siden 2008 har du som beboer eller vicevært kunnet få gode råd på hjemmesiden skimmel.dk og på den tilhørende telefontjeneste om, hvordan du bekæmper skimmelsvampe. Både beboere og driftsorganisationer kan få udbytte af tilbuddene – viceværter, inspektører og varmemestre er nemlig nøglepersoner, når skimmelsvampe skal tages i opløbet.

Læs mere

 

Tvillingeværktøjet: Nu endnu flere muligheder for hurtig benchmarking

Tvillingeværktøjet, som gør det nemt for almene boligorganisationer at benchmarke driftsøkonomiske nøgletal, er blevet udbygget. Nu kan sammenligningerne både ske internt og eksternt.

Læs mere

 

Beboerstatistikker: Her kan du komme helt tæt på beboerne i den almene sektor

Statistikker om beboerne, beboernes anciennitet, husdyrregler og fraflytninger er sammen med flere andre beboerrelaterede tal om de almene boliger en hjælp i styringen af boligafdelingen.

Læs mere