Skimmel.dk: Forebyggelse og førstehjælp

Skimmelsvampe kan skade helbredet hos dem, der bor i bygningen. Derfor søsatte Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Aalborg Universitet/SBi i 2008 skimmel.dk, som er rettet mod både beboere og driftspersonale. Udgangspunktet er, at tidlig indgriben er helt afgørende for succes. Og heldigvis er der da også mange, der ringer, så snart de opdager skimmel.

Skimmel skræmmer

”Skimmel skræmmer mange. Så en af vores opgaver er at berolige folk, der ringer. Mange har i virkeligheden forholdsvis små problemer med skimmel, og dem kan vi hjælpe med gode råd over telefonen”, forklarer Sirid Bonderup fra Aalborg Universitet København (SBi), som driver skimmel.dk og den tilhørende telefontjeneste.

Billede 1 + brødtekst 3
Visse skimmelsvampe kan du selv fjerne - som her i et vådrum, der er beregnet til at blive fugtigt.

Beboerne ringer for eksempel, når de lige har flyttet et skab, og der er helt sort af skimmel bag skabet, fordi det har stået for tæt op af en kold væg. Så får de at vide, hvordan de kan vaske skimlen ned og bliver opfordret til at stille skabet et andet sted eller knapt så tæt på væggen. De kan også ringe, fordi de har lidt skimmel i vindueskarmen eller på badeværelset. Her er rådet, at de skal fjerne skimlen med en klud med Rodalon e.lign. og huske at lufte ud jævnligt.

Bygningsprofessionelle på banen

Det er dog ikke altid, at problemet kan løses med en klud og ekstra udluftning. I de tilfælde vil beboer eller vicevært blive rådet til at bede bygningsejeren om at tage kontakt til en professionel rådgiver. De sager, der ikke blot kan løses med gode råd, drejer sig typisk om skimmel på grund af manglende ventilation, kuldebroer, opstigende grundfugt eller vandskader. Der kan også være skjult skimmelsvampevækst. Her skal der erfarne bygningsprofessionelle på banen, der kan afklare årsag og omfang, så skaderne minimeres.

Relancering har ført til øget synlighed og brugervenlighed

I 2018 har skimmel.dk høstet frugterne af en store relancering året inden. Den nye version af siden blev udformet i et responsivt design, så hjemmesiden passer til både til pc, mobil og tablet.

Facebook benyttes nu som en integreret del af strategien for at nå ud til brugerne med nyttig information.

Da en stor del af brugerne kommer til siden fra søgemaskiner, bliver der løbende arbejde med at optimere hjemmesiden, så den kommer frem som et søgeresultat når man eksempelvis søger efter ”skimmelsvamp”. Fra 2016-2018 blev denne trafik øget med 50%.

Billede 2 + brødtekst 4
Skimmelangreb kan som her høre til den mere alvorlige kategori, der typisk kræver rådgivning, når man skal finde årsagen.

Viceværten er nøgleperson

Når skimmelsvampene har bredt sig, kan sagen blive dyr at løse, og der kan være konflikt mellem beboer og udlejer.
”Vi vil gerne undgå, at sagerne vokser sig store, fordi det er lettere at komme skimlen til livs, inden den har bredt sig for meget, og inden sagen har skabt splid mellem beboer og udlejer. Derfor ser vi gerne, at viceværterne i højere grad benytter de uvildige råd og værktøjerne på skimmel.dk, der gør det nemmere at snakke med beboerne om skimmel. De kan også ringe til os, så vi tidligt i processen kan sætte ind med gode råd eller henvise videre til en rådgiver, der kan hjælpe”, siger Sirid Bonderup.
På skimmel.dk kan du som inspektør, vicevært, varmemester eller medlem af afdelingsbestyrelsen hente informationsmateriale, der er tilpasset netop den type ejendom, du har ansvar for, og det er endda på syv forskellige sprog. Du kan læse mere om, hvad skimmel.dk kan tilbyde på skimmel.dk eller ringe på telefonen mandag og onsdag i tidsrummet 10-12.
BESØG SKIMMEL.DK

Fotos i artiklen: Lars Just