Landsbyggefonden implementerer ny version af Boligportalens database Huslejeregistret

Fredag den 19. maj 2017 opdateres Boligportalen

Ny funktionalitet og øget fleksibilitet

Efter reglerne i Almenboligloven og Regulativ om boligportalen har Landsbyggefonden etableret en boligportal med tilhørende huslejeregister. Boligorganisationerne anvender boligportalen til den lovpligtige indberetning af data. Som anført i LBF orienterer nr. 726 af 28.11.2016 har øget digitalisering betydet øgede forventninger til systemerne om levering af data af høj kvalitet rettidigt.  Landsbyggefonden lancerer nu den varslede nye version af boligportalen (huslejeregistret), som indeholder væsentlige forbedringer, øget fleksibilitet og nye muligheder for boligorganisationerne.

 

 

 

 

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Opdatering - tidspunkt og varighed

Ændringerne er udviklet efter aftaler indgået i et samarbejde mellem boligorganisationerne og deres IT-leverandører, Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden. Tidspunktet for lancering af den nye version er fastlagt under hensyntagen til Udbetaling Danmarks boligstøttekørsler samt ønsker fra It-leverandørerne i forhold til deres release-planer.

Implementering af den nye version påbegyndes fredag den 19. maj 2017 kl. 16.00 og forventes afsluttet senest søndag den 21. maj 2017. Der vil ikke være adgang til huslejeregisterdatabasen i denne periode .

Lukning af tidligere versioner

Efter en begrænset periode med paralleldrift kræves det, at boligorganisationerne overgår til den nye version, da indberetning til boligportalen (huslejeregistret) ellers ikke vil være mulig. Der vil således kunne foretages indberetning til boligportal/huslejeregister via flere versioner af snitfladen  - V1, V2 og V3 i en kortere periode. Perioden forventes afsluttet inden udgangen af 2017.