Udbetaling Danmark udskifter it-systemet bag administrationen af boligstøtte

Landsbyggefonden udsender på vegne af Udbetaling Danmark orientering omkring udskiftning af boligstøttesystem i marts 2018.

Nyt it-system bag boligstøtten

Til organisationerne

Udbetaling Danmark udskifter it-systemet bag administrationen af boligstøtte. Udskiftningen er en del af en løbende modernisering af alle Udbetaling Danmarks it-systemer, hvor vi nu er nået til boligstøttesystemet.
Det nye system vil forbedre servicen til boligstøttemodtagerne med flere automatiske sagsbehandlinger, som i en del sager kan forkorte sagsbehandlingstiden, give en enklere kommunikation mellem Udbetaling Danmark og borgerne, og give en selvbetjeningsløsning med et samlet overblik over borgernes ansøgninger, kommunikation og udbetalinger fra Udbetaling Danmark.

Det nye system medfører ikke ændringer i udbetalingerne eller i udbetalingstidspunkter.

På borger.dk/boligstøtte kan borgerne i løbet af foråret læse mere om, hvad der ændrer sig i forbindelse med det nye boligstøttesystem.
Udbetaling Danmark sørger for at kontakte borgerne direkte, hvis der er ændringer, som får betydning for deres personlige boligstøttesag.

Bedre og enklere breve om boligstøtte
I det nye system sendes der ikke breve ud på faste datoer som i dag. I stedet sendes der et brev, når der sker noget nyt, der er relevant for boligstøttemodtagerens sag.
Man kan sammenligne det med hvordan nethandel foregår. Når noget købes eller bestilles, modtager man som kunde en kvittering, information om pakkens afsendelse eller en besked, hvis der er problemer med ordren. På samme måde modtager borgere et brev, hver gang der sker en hændelse på deres boligstøttesag.
Det vil betyde, at nogle borgere modtager flere breve om deres boligstøtte, end de gør i dag. Til gengæld er brevene enklere og lettere at forstå, fordi de kun handler om en ting ad gangen.

Forbedret selvbetjening med bedre overblik.  
Selvbetjeningen på borger.dk/boligstøtte bliver mere individuel. Når en borger er logget ind i systemet, kan de se de relevante muligheder for hans eller hendes personlige boligstøttesag. Har man for eksempel modtaget et brev fra Udbetaling Danmark, der kræver et svar, vil brevet være fremhævet, så det er enkelt at finde og besvare. 
Der vil også være adgang til et arkiv over alle breve, hændelser og henvendelser i borgerens boligstøttesag, ligesom alle de oplysninger Udbetaling Danmark bruger til at beregne og udbetale boligstøtten er let tilgængelige. Det gør det lettere for borgeren at følge med i sagsbehandlingen, og så fungerer selvbetjeningen ligeså godt på mobil og tablet som på en PC.

Kort lukkeperiode for sagsbehandlingen
Vi udskifter systemet i marts 2018. Når vi skifter fra det gamle til det nye system, skal alle borgeres data flytte med til det nye system. I den korte periode, hvor skiftet sker, vil systemerne være helt eller delvist lukkede i en kortere periode.
Udbetaling Danmarks kunderådgivere vil kunne svare borgerne på telefonerne, men de kan ikke sagsbehandle i systemerne. Kunderådgiverne har adgang til oplysningerne om borgerne og til den korrespondance, som borgerne har haft med Udbetaling Danmark, så de kan råde og vejlede, samt tage imod oplysninger til borgernes sager, som efterfølgende vil blive effektueret i det nye system. Boligstøtten bliver udbetalt som den plejer tirsdag d. 3. april.

Hvis I har spørgsmål til udskiftningen eller til mulighederne i det nye system, er I velkomne til at henvende jer til Udbetaling Danmark.