Informationskampagne har givet stor trafik til Danmarkbolig.dk

Indsatsen for at øge kendskabet til almene boliger har været en stor succes. En særlig satsning på Facebook med udarbejdelse af videoer om livet i de almene boligorganisationer har givet meget positiv feedback og rigtig god eksponering af de almene boligorganisationer. Interessen for videoerne betyder, at mange brugere linker videre til boligportalen for at søge oplysninger om boligerne og hvor man kan blive skrevet på venteliste.

Den øgede trafik fordrer en indsats fra boligorganisationerne for at give de boligsøgende en bedre brugeroplevelse. I dag rammer brugeren ofte forsiden på boligorganisationens hjemmeside efter at have fundet en konkret bolig på danmarkbolig.dk. Derfor beder Landsbyggefonden nu boligorganisationerne indberette links, som kobler den boligsøgende mere direkte til den konkrete bolig eller afdeling. Det er også meget vigtigt, at link til boliger, som allerede er indberettet i Boligportalens database (huslejeregistret) er korrekte og opdaterede. Boligorganisationerne er meget velkomne til at rette henvendelse til Martin Grumstrup Jokumsen på 3376 2145 eller mgj@lbf.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse kontrol af allerede indberettede links.

Læs i vejledningen hvordan det sikres, at den boligsøgende kommer godt videre til drømmeboligen på jeres hjemmeside.

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Indberetning af målrettede email-adresser i Boligportalens database Huslejeregistret

Landsbyggefonden fremsender i samarbejde med Udbetaling Danmark nyhedsbreve med information, som er målrettet kontakter med interesse for indberetning til Boligportalen (Huslejeregistret).

Det er muligt at indberette email-adresser direkte i databasen under systemindstillinger, som findes ved at klikke på pilen til højre for medarbejderens navn efter login på selvbetjeningsløsningen: Indberetning til boligportal (huslejeregister).

 

Indberetning af fraflytninger

I LBF orienterer nr. 760 af 31. januar 2018 med emnet ”Indberetning af eksterne fraflytninger for 2017” blev meddelt følgende:

” Forudsætningerne for at anvende data om fraflytninger fra huslejeregistret er endnu ikke helt opfyldte. Det er derfor nødvendigt, at indberetning af fraflytninger for året 2017, sker efter den hidtil anvendte metode.”

Landsbyggefonden har konstateret, at der ved indberetning af nye lejekontrakter via V3-versionen af Huslejeregister-snitfladen fra flere IT-leverandører som standard indberettes nej til ”Afdelingsintern Fraflytning”.

Dette betyder, at den implementerede validering, som skal sikre, at flaget sættes på fraflytter senest samtidig med indberetning af ny kontrakt, ikke har nogen reel effekt. Af hensyn til kvalitetssikring af de indberettede data er dette ikke optimalt.

Indberetningen til Huslejeregistret forventes for dataåret 2018 at skulle erstatte den nuværende indberetning via selvbetjeningsløsningen ”Indberetning af eksterne fraflytninger”.

Dataene anvendes i forbindelse med Almen Styringsdialog og til statistiske formål. Landsbyggefonden har derfor rettet henvendelse til IT-leverandørerne, og henstillet til, at kvaliteten sikres ved, at tilføjelse af fraflytningstype bliver et krævet felt i de underliggende IT-systemer.

Indtil dette er implementeret i boligorganisationernes IT-systemer skal Landsbyggefonden hermed opfordre til, at boligorganisationerne indarbejder interne kontroller, som sikrer kvaliteten af indberetningerne om afdelingsinterne fraflytninger.

De 2 parallelle indberetninger må bibeholdes indtil kvaliteten af indberetningerne i Huslejeregistret vurderes at være tilfredsstillende.

Spørgsmål til nyhedsbrevet kan rettes til huslejeregister@lbf.dk