Bystrategisk Udsyn

Bystrategisk Udsyn er en serie LBF-konferencer, hvor centrale kræfter mødes om at skabe byernes fremtid. Hovedvægten vil ligge på det bystrategiske perspektiv. Vi inviterer ledende medarbejdere på tværs af sektorer og faggrupper til denne konference, fordi vi tror på, at den fremtidige udvikling i vores by- og boligområder skabes i fællesskab.

Bystrategisk Udsyn: Sammen om den blandede by afholdes d. 3. juni, 2021 på centralværkstedet i Aarhus.

Du kan læse meget mere om konferencens indhold og tildmelde dig på:

bystrategiskudsyn.dk:

Den første konference i rækken af konferencer under overskriften Bystrategisk Udsyn blev afholdt torsdag d. 29. oktober 2020.