Boligsocial konsulent

Boligsocial konsulent

Kunne du tænke dig en spændende stilling i et engageret, fagligt miljø med aktualitet, bevågenhed og stor betydning for kommuner, almene boligområder og resten af samfundet?

Vi søger en konsulent, der sammen med et velfungerende lille team, resten af Landsbyggefonden og i tæt dialog med omverdenen skal varetage Landsbyggefondens bevillinger til sociale indsatser i udsatte boligområder.

 

Jobbet

Som Boligsocial konsulent hos Landsbyggefonden vil din primære opgave være at varetage administration, mødeledelse og kvalificering i forbindelse med ansøgninger og opfølgning på fondens bevillinger. Du bliver en del af en solid forvaltningspraksis, hvor du rammesætter og kvalitetssikrer sociale indsatser i tæt dialog med kommuner og almene boligorganisationer over hele landet. Du vil være myndighed, sætte retning og facilitere samarbejder med fokus på klare mål, effekt og sammenhængende investeringer. Samtidig vil du medvirke til udvikling af Landsbyggefondens praksis og bidrage til stærke partnerskaber om strategisk by- og boligudvikling.

Omdrejningspunktet er de boligsociale indsatser, der er professionelt ledede indsatser, som adresserer komplekse velfærds- og bymæssige udfordringer og er målrettet uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og integration i udsatte boligområder. Indsatserne bygger bro mellem boligområderne, byen og samfundet omkring og gennemføres i et tæt samarbejde mellem boligorganisationer, kommuner, civilsamfund og private aktører.

Særlige fokuspunkter er sociale investeringer, samspil mellem de boligsociale indsatser, udlejningsmæssige- og fysiske greb, der skal understøtte en bystrategisk tilgang og forebygge, at problemerne flyttes rundt. De overordnede rammer er Parallelsamfundsaftalen fra 2018.

Vi søger en konsulent, der:

 • Kan indgå i en løsningsorienteret og motiverende dialog med kommuner, boligorganisationer og øvrige aktører omkring tilrettelæggelse af og opfølgning på de boligsociale indsatser.
 • Kan omsætte og implementere strategi og rammer i en konkret ansøgningsproces, herunder vejlede om organisering, styring, økonomi og sociale indsatser inden for de givne rammer. Samtidig skal du have blik for den lokale kontekst og potentialer.
 • Kan agere selvstændigt i kompleksitet og har et blik for den overordnede retning.
 • Kan understøtte sammenhængen mellem Landsbyggefondens sociale og fysiske bevillinger samt øvrige greb, der medvirker til varig udvikling i boligområderne og en blandet by.
 • Kan indgå i drifts- og udviklingsopgaver som en integreret del af et team, der sætter pris på sparring, faglighed og et godt kollegaskab med højt til loftet og dialog om opgaver, muligheder og rammevilkår.

Din profil

 • Du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse samt minimum nogle års erfaring fx fra en fond, staten, en kommune, en boligorganisation eller en civilsamfundsorganisation.
 • Du har viden om komplekse sociale problemstillinger og den almene sektor.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at administrere bevillinger i fonds- eller myndighedsregi, sociale investeringer og strategiske partnerskaber mellem offentlige, private og civilsamfundsaktører.
 • Du skal kunne analysere data og arbejde struktureret, da Landsbyggefondens bevillinger involverer monitorering og en række værktøjer, der skal understøtte målretning, dokumentation og effekt.
 • Din titel i dag er formentlig koordinator, program-/projektleder eller konsulent.

Som person;

 • Har du en god situationsfornemmelse og arbejder systematisk og selvstændigt.
 • Kan du bevare overblik og engagement med fleksibilitet og gennemslagskraft.
 • Kan du begå dig blandt mange forskellige mennesker og faggrupper på tværs af organisatoriske niveauer, fx både direktør- og projektlederniveau.
 • Er du god til at kommunikere tydeligt i både skrift og tale.
 • Er det naturligt for dig at tage ansvar og beslutninger i et felt, der er i bevægelse, og som er præget af mange interesser og politisk bevågenhed.
 • Ser du dig selv som en del af et team og kan lide at bidrage til fælles løsninger og et godt kollegaskab.
 • Trives du med udfordringer i en travl hverdag, hvor du har øje for udviklingsperspektiverne samtidig med, at du sikrer fremdrift i de daglige opgaver.

Landsbyggefonden tilbyder

 • En spændende stilling, der gør en forskel i landets udsatte by- og boligområder og bidrager med samfundsværdi.
 • Stort ansvar for egne arbejdsopgaver.
 • En fast stilling med gode løn- og ansættelsesforhold.
 • Attraktive omgivelser i hjertet af København få skridt fra Rådhuspladsen.

Praktisk

 • Der er tale om en fastansættelse hos Landsbyggefonden.
 • Du vil indgå i det boligsociale team, der er en del af et center, hvor vi også beskæftiger os med bystrategi og kommunikation: Vi løser opgaver på tværs – både i centeret og med resten af Landsbyggefonden.

Ansøgningsfrist er d. 26. september 2022, og der er opstart i stillingen hurtigst muligt.

Arbejdstid: Som udgangspunkt i tidsrummet mellem 08:30-16:00, men der er mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt med fokus på at sikre en god balance mellem arbejds- og privatliv. Der vil være nogen rejseaktivitet forbundet med møder forskellige steder i landet.

Arbejdssted: Studiestræde 50, København V.

Mere viden se www.LBF.dk

Interesseret?

Moment varetager den indledende rekrutteringsproces på vegne af Landsbyggefonden, hvorfor du bedes ansøge jobbet hos os ved at klikke på linket. Ansøgningerne behandles løbende.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at henvende dig til rekrutteringskonsulent Amalie Boserup på telefon 70201835.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef i Landsbyggefonden, Aviaja Julie Sigsgaard på telefon 25234104.

 

Søg dette job