Konsulent, sociale indsatser i udsatte boligområder

Vil du være med til at sætte rammerne for sociale indsatser, der bidrager til blandede sammenhængende byer og velfærdsudvikling i udsatte boligområder?

Kunne du tænke dig en spændende og udviklende stilling i et engageret, fagligt miljø med aktualitet, bevågenhed og stor betydning for kommuner og almene boligområder over hele Danmark?

Vi søger en konsulent til Boligsocial Funktion, der sammen med et velfungerende lille team, resten af Landsbyggefonden, og i tæt dialog med omverdenen, skal varetage og udvikle bevillinger til sociale indsatser i udsatte boligområder. Et felt, der er i en rivende udvikling.

En boligsocial indsats er en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer komplekse velfærds- og bymæssige udfordringer – det kan være i forhold til uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet og integration.

Der er fokus på at bygge bro mellem boligområderne, byen og samfundet omkring. Indsatserne sker i et tæt og koordineret samarbejde med boligorganisationer, kommuner og andre relevante parter, fx civilsamfund og erhvervsliv.

Der er over mange år opbygget velfungerende modeller for og erfaringer med organiseringen og implementeringen af de lokale boligsociale indsatser. Den aktuelle udvikling står på skuldrene af dette. De overordnede rammer for indsatserne er politisk satte.

Jobbet

Som vores nye konsulent vil du bidrage til - og drive dele af - de igangværende udviklingsprocesser internt og eksternt.

Samtidig vil du blive en del af en solid og struktureret forvaltningspraksis omkring de boligsociale bevillinger, hvor du på en enkel og understøttende måde rammesætter og kvalitetssikrer Landsbyggefondsfinansierede indsatser i tæt samarbejde med kommuner og almene boligorganisationer over hele landet.

Du vil være myndighed, sætte retning og facilitere samarbejder og partnerskaber med fokus på potentialer, effekt og sammenhængende investeringer.

Vi søger en konsulent, der:

 • Kan indgå i en konstruktiv og motiverende dialog med kommuner, boligorganisationer og øvrige aktører i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af lokale sociale indsatser.
 • Kan bidrage engageret og løsningsorienteret til at videreudvikle indsatser i udsatte boligområder sammen med kerneaktørerne og vigtige samarbejdsparter som fx interesseorganisationer, NGO’er, fonde og vidensinstitutioner. Omdrejningspunktet er de boligsociale indsatser som et bystrategisk greb, der spiller tæt sammen med fysiske og udlejningsmæssige tiltag samt forebyggende indsatser og kernedrift i områderne. Der er et fokus på sociale investeringer, systemiske forandringer, partnerskaber og bydækkende perspektiver, der skal understøtte en strategisk tilgang til de områdebaserede indsatser og forebygge, at problemerne flyttes rundt.
 • Skal drive samarbejdet og projekter på tværs af faglige skel og sektorer udadtil og indadtil i huset.
 • Har flair for statistik og monitorering, da Landsbyggefondens bevillinger involverer en række data og værktøjer med henblik på målretning, dokumentation og effekt. Du skal kunne omsætte og implementere strategi og rammer i en konkret ansøgningsproces.
 • Har en god fornemmelse for rammevilkår og politiske processer.
 • Kan vejlede om organisering og styring, økonomi og vidensbasering af indsatserne i samarbejde med de aktører, der, sammen med Landsbyggefonden, bidrager til evaluering og spredning af virksomme indsatser og praksisser.
 • Kan indgå i drifts- og udviklingsopgaver som en integreret del af et team, der sætter pris på sparring, faglighed og et godt kollegaskab med højt til loftet og vedvarende dialog om opgaver, muligheder og rammevilkår. Vi deler kontor med bystrategiske medarbejdere og kommunikation.

Din profil:

 • Vi forestiller os, at du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse samt minimum nogle års erfaring fra en fond, en kommune, en civilsamfundsorganisation eller lignende. Du har kendskab til det sociale område, og det betragtes som en fordel, hvis du kender til fondsbevillinger, sociale investeringer og partnerskaber mellem offentlige, private og civilsamfundsaktører. Din titel i dag er formentlig udviklingskonsulent, specialkonsulent, projektleder eller konsulent.
 • Du arbejder engageret, tager ansvar og kan begå dig blandt mange forskellige mennesker og faggrupper, både internt og eksternt og på tværs af organisatoriske niveauer, fx både direktør- og projektlederniveau. Hertil er du god til at kommunikere klart i både skrift og tale.
 • Du skal kunne agere i kompleksitet og have et blik for den overordnede retning. Derudover søger vi dig, der er løsningsorienteret, og som formår at bidrage konstruktivt i den lokale kontekst, som ansøgere (boligorganisationerne i samspil med kommunerne) indgår i.

Som person:

 • Er du dynamisk og kan bevare overblikket og sikre fremdriften.
 • Kan du agere konstruktivt med fleksibilitet og gennemslagskraft.
 • Har du en god situationsfornemmelse og arbejder struktureret og selvstændigt.
 • Ser du dig selv som en del af et team og kan lide at bidrage til fælles løsninger.
 • Trives du med udfordringer i en travl hverdag, hvor du er tæt på dine kolleger, som du sætter pris på både at sparre fagligt med og dele et godt grin med.
 • Er du god til at tage ansvar og beslutninger i et felt, der er i bevægelse, og som er præget af mange interesser.

Landsbyggefonden tilbyder

 • En spændende og udviklende stilling, der bidrager til at gøre en forskel i landets udsatte by- og boligområder.
 • At kunne skabe samfundsmæssig værdi i partnerskaber mellem offentlige, private og civilsamfundsaktører.
 • Bredt og udviklende samarbejde med kommuner, boligorganisationer samt kerneaktører på det sociale område nationalt og lokalt.
 • Stort ansvar for egne arbejdsopgaver.
 • En fast stilling med gode løn- og ansættelsesforhold.
 • Attraktive omgivelser i hjertet af København få skridt fra Rådhuspladsen og med tæt dialog med kommuner og boligorganisationer over hele Danmark.

Praktisk

Der er tale om en fastansættelse hos Landsbyggefonden.

Ansøgningsfrist er d. 17. oktober 2021, og der er opstart i stillingen hurtigst muligt, dog senest d. 1. december 2021.

Arbejdstid: Som udgangspunkt i tidsrummet mellem 08:30-16:00. Der vil være nogen rejseaktivitet og god mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt med fokus på at sikre en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Arbejdssted: Studiestræde 50, København V

Interesseret?

Rekrutteringsvirksomheden Moment varetager den indledende rekrutteringsproces på vegne af Landsbyggefonden, hvorfor du bedes ansøge jobbet via Moments hjemmeside.

Ansøgningerne behandles løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt - samtaler afholdes i oktober.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at henvende dig til rekrutteringskonsulent Amalie Boserup på telefon 70201835.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder i Landsbyggefonden, Aviaja Julie Sigsgaard på telefon 25234104.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Søg stillingen gennem Moments hjemmeside