Konsulent til Center for Almen Analyse

Kunne du tænke dig at have en central rolle i forbindelse med gennemførelse af et større it-projekt? Så har Landsbyggefonden måske jobbet til dig!

Vi søger en konsulent til Center for Almen Analyse, der får en central rolle i forbindelse med gennemførelse af et større it-projekt i Centret.

Center for Almen Analyse varetager bl.a. regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang af de ca. 9.000 regnskaber, som de almene boligorganisationer årligt indberetter digitalt til Landsbyggefonden og vejledning herom. Centeret forestår fondens omfattende indsamling og produktion af statistisk viden om den almene sektor og er ydermere ansvarlig for både driften og udviklingen af en lang række digitale selvbetjeningsplatforme. Sidstnævnte har bl.a. til formål at styrke den almene boligsektors samarbejde, effektivitet og viden om beboerne og bygningsmassen.

Jobbet

Som konsulent vil du, i tæt samarbejde med Analysechefen, agere i rollen som bindeled mellem fagområdet og relevante interessenter for dermed at sørge for, at selve projektet forløber så gnidningsfrit som muligt. Af samme grund stiller jobbet store krav til dine evner som formidler, både på skrift og i tale, da du i stillingen skal sikre dig, at resultater i forbindelse med analyser samt kommunikationen ift. vejledninger målrettes til den enkelte.

Udover ovenstående vil du i jobbet også skulle bistå de øvrige økonomer i Centret med en lang række alsidige opgaver som spænder fra udarbejdelse af statistikker, analyser og nøgletal til beregningsopgaver, modellering og datagranskning.

Dine kommende opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Analyser af forretningsområde, kravspecifikationer/usecases, dokumentation og vejledning
  • Gennemgang og test af systemer og validering af data
  • Planlægning, gennemførelse og skriftlig afrapportering af statistikker og analyser af den almene boligsektor
  • Beregningsopgaver og dataudtræk fra fondens databaser
  • Kvalitetssikring og videreudvikling af metoder og IT-værktøjer til brug for almene analyser
  • Vejledning og erfaringsformidling

Som konsulent hos Landsbyggefonden tilbydes du en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i attraktive omgivelser i hjertet af København. Du bliver en del af et engageret og fagligt miljø, hvor du selv har mulighed for at sætte dit præg på opgaverne.

Din profil

Vi søger dig, der har minimum 5 års erfaring, som færdiguddannet kandidat, heraf flere år med erfaring fra deltagelse i projekter på udviklingsdelen – gerne i offentligt regi - og derfor kender til de udfordringer, der kan opstå i denne forbindelse. Det vil være en fordel hvis du har kendskab til økonomisystemer og regnskaber.

Da du i det daglige også vil skulle bistå dine kolleger i arbejdet med diverse analytiske og beregningsmæssige opgaver, søger vi dig, der kommer med en relevant økonomisk baggrund og teoretisk uddannelse eksempelvis som Cand.merc. Mat., Cand.merc.IT, Cand. Mat., Cand.polit., eller lignende.

Som person er du fagligt velfunderet, effektiv, struktureret, og besidder skarpe analytiske kompetencer. Derudover er du initiativrig og arbejder effektivt både på egen hånd og i teams – du formår at levere.

Derudover har du:

  • Stærke koordineringsevner
  • Indgående kendskab til programmer til dataanalyse som fx Excel, WPS og SAS
  • Stærke evner som formidler og formår derfor at udtrykke dig enkelt og klart på både skrift og i tale

Har du viden om eller interesse for den almene boligsektor, er det et absolut plus.


Er du den rette kandidat?

Moment varetager den indledende rekrutteringsproces, og det er derfor vigtigt, at du ansøger jobbet gennem dem. Er du interesseret i dette spændende og udfordrende job, så klik på "Søg dette job" nedenfor.

Der er tale om en fastansættelse hos Landsbyggefonden.

Ansøgningsfristen er d. 15.01.22, og der er opstart i stillingen d. 1.marts 2022

Da vi behandler ansøgningerne løbende, vil vi anbefale dig at ansøge hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

OBS. Efterfølgende samtaler med Landsbyggefonden afholdes i uge 50-51.

Søg dette job