Regnskabskonsulent til Center for Almen Analyse

Landsbyggefonden søger en erfaren regnskabskonsulent, der sammen med de nuværende regnskabskonsulenter og resten af Center for Almen Analyse kan varetage området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang.

Her arbejder man med de ca. 9.000 regnskaber, som de almene boligorganisationer årligt indberetter elektronisk til Landsbyggefonden.

I Center for Almen Analyse i Landsbyggefonden er der ansat 12 medarbejdere, hvoraf 4 agerer i rollen som regnskabskonsulent. Den nye regnskabskonsulent skal være med til at styrke regnskabsområdet og vil have direkte reference til Centerchefen.


Primære arbejdsområder for regnskabskonsulenten

  • Administration og vejledning i forbindelse med regnskabsindberetninger fra de almene boligorganisationer.
  • Vejledning og erfaringsformidling om regnskabsmæssige forhold og regler i den almene boligsektor, herunder udarbejdelse af vejledende udtalelser og konteringsskitser mv.
  • Planlægning, gennemførelse og dokumentation af regnskabsgennemgang.
  • Driftsøkonomiske vurderinger.
  • Udvikling og vedligehold af fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem, kontoplaner, hjælpeprogrammer mv.
  • Deltage i diverse udviklingsprojekter og IT-projekter på regnskabsområdet, fx det Centrale Almene Regnskabssystem (DCAR).


Din profil

Den rette kandidat har en økonomisk eller regnskabsmæssig uddannelse gerne på kandidat niveau, cand.merc el.lign., suppleret med solid erfaring fra lignende økonomifunktion fra et revisionsfirma, en boligorganisation, et ministerie eller en kommune.

Det forudsættes at du har god viden om almene boligorganisationers økonomi- og regnskabsforhold, herunder regnskabsregler og ikke mindst, generel interesse for den almene boligsektor.

Der vil blive lagt vægt på at du kan kommunikere og begå dig overfor alle. Du er god til at planlægge, arbejde struktureret og bevare overblikket uden at miste kendskabet til detaljen.

Du er initiativrig, energisk, proaktiv og selvstændig, men også indstillet på at indgå i teams. Du finder det naturligt at give og modtage faglig sparring hos dine kollegaer og glædes ved et godt grin.


Center for Almen Analyse

Center for Almen Analyse varetager området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt vejledning om regnskabsmæssige forhold mv. i den almene boligsektor. Herudover fokuserer centret på udarbejdelsen af bearbejdede statistikker, nøgletal og analyser af almene boligorganisationers anlæg og drift på baggrund af bl.a. de indberettede regnskabstal. Hensigten er bl.a., at styrke opbygningen af en referenceramme for forvaltningsrevision, herunder benchmarking, nøgletal og effektivitet samt understøtte budgetlægningen og styringsdialogen i den almene boligsektor.


Landsbyggefonden tilbyder

En spændende og udviklende stilling i et engageret miljø med gode muligheder for at sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Du kan forvente gode løn- og ansættelsesforhold i attraktive omgivelser få skridt fra Rådhuspladsen.

Praktiske informationer

Der er tale om en fastansættelse hos Landsbyggefonden.

Lokation: Studiestræde 50, 1554

Opstart forventes at være d. 1. januar eller 1. februar afhængigt af hvad der er muligt.

Ansøgningsfristen er d. 18/11 - 2022

Klik her for at ansøge

Send din ansøgning og CV snarest, da vi løbende behandler ansøgninger.

Der vil efterfølgende være samtaler med Landsbyggefonden.


Om Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låneordninger. Fonden er en hjørnesten i en dansk selvfinansieringsmodel – hvor den almene sektor gennem pligtmæssige bidrag og indbetalinger er med til at styrke boliglivet og sektorens konkurrenceevne gennem forskellige støtteordninger for renoveringen af, og økonomien i landets boligafdelinger.

Desuden forestår fonden analyser af udviklingen i den almene boligsektor samt driver platforme for formidling af de almene lejeboliger og for styringsdialogen mellem landets boligorganisationer og tilsynskommunerne.

Læs mere om Landsbyggefonden på www.lbf.dk

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.