Konference marts 2020

Landsbyggefonden afholder konference den 24. marts 2020. Hovedvægten vil ligge på det bystrategiske perspektiv i relation til de store fysiske transformationer og den boligsociale indsats, der er i gang i de udsatte områder. Konferencen vil have relevans for en bredere skare end de, der direkte arbejder med de udsatte områder på ministeriets officielle liste.

Kort om konferencen

  • Tid: D. 24. marts 2020, kl. 10-15.
  • Sted: GAME Streetmekka, Enghavevej 82 D, København V.
  • Målgruppe: Ledende medarbejdere i boligorganisationer (i bred forstand) og ledere og medarbejdere fra kommuner samt rådgivere og andre centrale aktører i relation til den almene sektor.

Yderligere information

Her på siden vil vi inden længe tilføje detaljerede oplysninger om dagens program og oplægsholdere. I god tid inden konferencen vil disse oplysninger også blive udsendt via flere af fondens kommunikationskanaler.

Kort om konferencen

  • Tid: D. 24. marts 2020, kl. 10-15.
  • Sted: GAME Streetmekka, Enghavevej 82 D, København V.
  • Målgruppe: Ledende medarbejdere i boligorganisationer (i bred forstand) og ledere og medarbejdere fra kommuner samt rådgivere og andre centrale aktører i relation til den almene sektor.

Yderligere information

Her på siden vil vi inden længe tilføje detaljerede oplysninger om dagens program og oplægsholdere. I god tid inden konferencen vil disse oplysninger også blive udsendt via flere af fondens kommunikationskanaler.