LBF-orienterer nr. 209 18/5-1994

Støtte til almennyttige boligafdelinger med væsentlige problemer.
Bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.


Landsbyggefonden udsendte d. 28. april 1994 "BLF orienterer nr. 207" vedrørende vedtagelsen af lovforslaget om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. Loven blev bekendtgjort i Lovtidende som lov nr. 282 af 27. april 1994.

I medfør af loven har Bygge- og Boligstyrelsen nu udstedt bekendtgørelse nr. 342 af 5. maj 1994 om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.

Bekendtgørelsen følger vedlagt. Der henvises i øvrigt til den tidligere udsendte ansøgningssystematik med tilhørende vejledning.

Fonden skal benytte lejligheden til specielt at gøre opmærksom på, at omprioriteringsberegninger vedrørende afdelinger, som ansøger efter ovennævnte lov, foretages centralt i et samarbejde mellem Boligministeriet, realkreditinstitutterne og Landsbyggefonden. Dette sker for at sikre et ensartet grundlag og fælles forudsætninger for beregningerne. I forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning er det således ikke nødvendigt at få kontrolleret eventuelle egne omprioriteringsberegninger hos et realkreditinstitut.

På baggrund af flere forespørgsler skal det endvidere fastslås, at allerede gennemført påbudt konvertering (tvangskonvertering) IKKE er til hinder for at søge og eventuelt modtage støtte efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. Det er muligt, at der ikke foretages en egentlig ny omprioritering i disse tilfælde, men en umiddelbar forøget støtte kan i givet fald alligevel opnås.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Støtte til almennyttige boligafdelinger med væsentlige problemer.
Bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.


Landsbyggefonden udsendte d. 28. april 1994 "BLF orienterer nr. 207" vedrørende vedtagelsen af lovforslaget om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. Loven blev bekendtgjort i Lovtidende som lov nr. 282 af 27. april 1994.

I medfør af loven har Bygge- og Boligstyrelsen nu udstedt bekendtgørelse nr. 342 af 5. maj 1994 om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.

Bekendtgørelsen følger vedlagt. Der henvises i øvrigt til den tidligere udsendte ansøgningssystematik med tilhørende vejledning.

Fonden skal benytte lejligheden til specielt at gøre opmærksom på, at omprioriteringsberegninger vedrørende afdelinger, som ansøger efter ovennævnte lov, foretages centralt i et samarbejde mellem Boligministeriet, realkreditinstitutterne og Landsbyggefonden. Dette sker for at sikre et ensartet grundlag og fælles forudsætninger for beregningerne. I forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning er det således ikke nødvendigt at få kontrolleret eventuelle egne omprioriteringsberegninger hos et realkreditinstitut.

På baggrund af flere forespørgsler skal det endvidere fastslås, at allerede gennemført påbudt konvertering (tvangskonvertering) IKKE er til hinder for at søge og eventuelt modtage støtte efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. Det er muligt, at der ikke foretages en egentlig ny omprioritering i disse tilfælde, men en umiddelbar forøget støtte kan i givet fald alligevel opnås.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.